Nii eurooplased kui inimesed kogu maailmast on kindlal seisukohal, et valitsused peaksid astuma samme kliimamuutuste peatamiseks ning CO2 emissioonide kärpimiseks. Veebilehel www.fightclimatechange.eu esitatud küsimusele „Mida peaksid valitsused kliimamuutuste osas ette võtma?” laekus hulgaliselt vastuseid kogu Euroopast. 5. detsembril antakse postitatud sõnumitest 27 üle ELi delegatsioonile, kes esindab Euroopa Komisjoni 7.-18. detsembrini Kopenhaagenis toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil.

Sõnumid annab „Climate Expressi” nimelises erirongis (www.traintocopenhagen.org) üle Belgia filmirežissöör Nic Balthazar. Rong väljub Brüsseli Midi raudteejaamast 5. detsembri hommikul kell 09.11 ning viib Kopenhaagenisse esindusliku ELi delegatsiooni ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad. Balthazar on tuntud oma pühendumise poolest võitlusele kliimamuutustega, erilist tähelepanu on pälvinud tema töö kampaania „The Big Ask” raames. Balthazari sõnul ei ole poliitikute praegused plaanid piisavalt kaugeleulatuvad. „Kopenhaagen on võimalus kliimamuutuste osas tõesti midagi ära teha. Läbikukkumine ei tule kõne allagi!” ütles ta.

Rongis on Balthazaril ja veel seitsmel kampaania tuntud esindajal palju võimalusi oma seisukohti tutvustada. Nende hulgas on Taani näitlejad Mads Mikkelsen ja Connie Nielsen, Saksa näitleja Christiane Paul ning endine Bulgaaria tennisist Magdalena Maleeva. Nende sõnumid vastavad rohkem kui 1000 eurooplase seisukohtadele, kes jätsid veebilehele oma arvamuse.

Lisaks CO2 emissioonide vähendamisele pakuti veebilehel välja teisigi ideid, näiteks soovitus istutada rohkem puid ning suurendada taaskasutust, vähendada sõltuvust naftast ja gaasist ning rahastada taastuvenergia ettevõtteid. Paljud panid autotootjatele südamele toota säästlikumaid ning keskkonnasõbralikumaid sõidukeid. Muret tunti ka selle pärast, et tulevastel põlvedel ei ole ilmselt enam selliseid valikuid nagu meil.

Climate Express on ühekordne kampaania. Teel Kopenhaagenisse peatub rong ka Kölnis ja Hamburgis. Reisiprogramm koosneb ümarlauaväitlustest, elavast muusikast. reisijate omavahelistest aruteludest ning veebilehele laekunud sõnumite üleandmise tseremooniast.

Euroopa Komisjon soovib oma kampaaniaga julgustada inimesi kliimamuutuste vastu võitlemisel rohkem initsiatiivi üles näitama. Samuti tahetakse sel viisil survestada riikide valitsusi rakendama jõulisi meetmeid CO2 emissioonide kärpimiseks ning ambitsioonika kokkuleppeni jõudmiseks Kopenhaagenis. ELi eesmärk on vähendada CO2 heitgaase maailmas kuni 30 protsenti, mis eeldab samalaadset pühendumist ka teistelt osapooltelt.