Täna, 10. märtsil kinnitas Vabariigi Valitsus meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine” teise investeeringute kava, mille alusel rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 24 projekti, mis aitavad kaasa Eesti looduse mitmekesisuse säilimisele.

Investeeringute kavasse kantud 24 projektist kaheksa on seotud ohustatud elupaikade taastamisega. Nendest viie projekti eesmärk on  rabade taastamine. Antud valdkond on üle-euroopaliselt väga oluline ja seetõttu  on rabad kantud esmatähtsana Euroopa Liidu loodusdirektiivi ohustatud elupaigatüüpide nimekirja.

Keskkonnaministri Jaanus Tamkivi sõnul oleme õnnelikud, et Eestis on rabasid veel alles, Lääne-Euroopas on need inimtegevuse tõttu praktiliselt kadunud. „Meil on säilinud rabasid, kuid enamike nende servaalad on siiski kuivendusest mõjutatud ning seetõttu on ka nende ökosüsteemina toimimine häiritud. Rabad on lisaks looduse mitmekesisuse säilitamisele ka väga olulised puhta vee reservuaaridena ning mängivad olulist rolli CO2 sidujatena, “ lisas Tamkivi.  

Investeeringute kava projektide raames on plaanis taastada Muraka ja Endla looduskaitsealadel kuivendusest mõjutatud rabaosasid, Lahemaa rahvuspargis Viru raba ja Hara raba jääksood (mahajäetud turbakaevandusalad) ning Rannu raba jääksoo Aseri maastikukaitsealal.

Lisaks ohustatud elupaikade taastamise kaheksale projektile on investeeringute kavasse  kantud üks projekt seotud võõrliikide (Sosnovski karuputk) tõrjega, viis projekti looduse kaitseks vajamineva infrastruktuuri rajamisega ning kümme projekti kaitstavate loodusobjektide külastuse suunamiseks vajalike objektide rekonstrueerimisega.

Projektide eeldatav kogumaksumus on 3 867 928 eurot ning need rahastatakse 100 protsendiliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekte viivad ellu Riigimetsa Majandamise Keskus ja Keskkonnaamet.

Euroopa Regionaalarengu Fondist on looduse mitmekesisuse säilitamiseks aastateks 2007–2013 kokku ette nähtud 21,7 miljonit eurot (340 miljonit krooni), millega aidatakse kaasa ohustatud liikide ja elupaikade ning kaitstava maastiku soodsa seisundi tagamisele. Looduse mitmekesisuse säilitamist rahastatakse kolme rahastusskeemi kaudu: avatud taotlusvoorud, programm ja investeeringute kavad.