Baltimaade juhtiv energiaparkide rajaja Evecon istutab Järvamaal  12,72 hektari jagu metsa ehk poole rohkem kui seda nägi ette uue päikesepargi rajamisega seotud puude istutuskohustus.

  • Energeetika
  • 27. mai 2024
  • Foto: Puude istutamine. Jassu Hertsmann

Eveconil  koostöös Prantsuse investeerimisfondiga Mirova valmib sel suvel Imaveres 15,5 MW päikesepark. Selle tootmisüksuse rajamiseks on raadatud 7,81 ha ulatuses väheväärtusliku lehtpuuga metsamaad. Detailplaneeringuga oli ettevõttel kohustus metsastada 125% suurune pind. Tegelikkuses taasmetsastati aga 12,72 ha.

Reedel osalesid istutustalgutel Evecon grupi töötajad. Asendusistutus toimu kokku viiel kinnistul koostööpartner Tornator Eesti OÜ ja Talumets OÜ abil.

„Taastuvenergia ettevõttena väärtustame lisaks roheenergia kasutamise soodustamisele ka ümbritseva keskkonna parandamiseks tehtavaid samme ning toetame kohalike kogukondade arengut,“ lausus Eveconi ehituse juht Valdur Viiklepp. „Meie tiimile on tähtis, et iga kogukond, kellega taastuvenergia parkide arendamisel kokku puutume, tunneks end hästi.“ Viimasega on tema sõnul seotud ka puude asendusistutus Järva vallas.