Baltimaade juhtiva taastuvenergiaparkide arendaja Evecon ja Prantsusmaa juhtiva energiasalvestamise ettevõtte Corsica Sole loodud ühisettevõte Baltic Storage Platform rajab Eestisse 2025. aastaks 400 MWh akupargi. Tegemist on võimsaima omataolise akupargi kompleksiga terves Mandri-Euroopas. 

  • Energeetika
  • 18. november 2023
  • Foto: Akupanga tutvustusüritus / Karli Saul, Dalton

Partnerlus Eveconiga tugevdab Corsica Sole positsiooni Euroopa salvestusturu liidrite seas. Pärast Euroopa Liidu senise suurima salvestusjaama paigaldamist Belgias Deux-Acrenis jätkab Corsica Sole laienemist kiiresti kasvavale Ida-Euroopa turule koostöös Eesti partneri Eveconiga. 

 

Kõrge jõudlusega salvestusakud aitavad tagada energiasõltumatust 

 

Taastuvenergia tootmine on hoogsalt kasvanud ning kõikides Euroopa Liidu riikides on energiasalvestus muutunud strateegiliseks väljakutseks, et tagada energiasõltumatus ning aidata tootmise ja tarbimise vahel tasakaalu tagades stabiliseerida elektrivõrku. 

Eveconi ja Corsica Sole loodud ühisettevõte Baltic Storage Platform poolt opereeritav 400 MWh akuparkide kompleks aitab toetada Baltimaade elektrivõrgu stabiilsust, kui see ühendatakse lahti Venemaa võrgust 2025. aasta alguses. I kvartalis 2025 käivituv akuparkide kompleks aitab reguleerida võrgu sagedust. Võrgu sageduse tõusu või languse korral aitavad akud kiiresti salvestada või siis toota elektrit, et tasakaalustada muudatuse mõju. Antud tehnoloogia abil saab pakkuda süsteemile erinevaid reguleerimisteenuseid. 

 

Evecon ja Corsica Sole pühenduvad Eesti energiaüleminekule 

 

Kuigi Balti riigid on plaanis ühendada Venemaa elektrivõrgust lahti 2025. aastaks, on Eesti juba teinud olulisi edusamme taastuvenergia tootmise arendamisel. Eesti energia- ja kliimakava kohaselt ulatub taastuvelektri tootmine 2030. aastaks 4,3 TWh aastas (võrreldes 1,8 TWh aastal 2018). Samuti kasvab päikeseenergia tootmine 2030. aastaks 1 TWh-ni, mis on üle kahe korra rohkem võrreldes 2022. aastaga.  

„Corsica Sole’l on hea meel koos Eveconiga kaasa aidata Eesti energiaüleminekule siinses võrgus. See partnerlus võimaldab meil oma kogemusega tugevdada Eesti, Läti ja Leedu elektrivõrku, tagades tarbijatele turvalise ja kvaliteetse teenuse. Tänu oma senisele tegutsemiskogemus energiasalvestuse turul suudame oma akuparkides tagada suure salvestusvõime, mis võimaldab meil toetada Balti riike nende pikaajalisel energiaüleminekul,“ lausus Corsica Sole’i tegevjuht Michael Coudyser. 

„Eesti ja teiste Balti riikide lahtiühendamine Venemaa energiasüsteemist pole enam kaugel ning Eveconi ja Corisca Sole rajatavad akupargid on suur reaalne samm edasi varustuskindluse tagamiseks siinses piirkonnas. See on hea näide sellest, et varustuskindlust on võimalik tagada koostöös erasektoriga avatud turu keskkonnas. Mandri-Euroopa võimsaima ja kaasaegseima akupargi rajamine Eestisse on strateegiliselt oluline mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa jaoks laiemalt,“ ütles Eveconi tegevjuht Karl Kull. 

Akupark on mitmest konteinerist koosnev patareide park, mis on kontrollitud juhtimise all. Sõltuvalt tootjast on ühes konteineris on sadu või tuhandeid akusid. 

Eesti kapitalil põhinev Baltikumi juhtiv energeetikaparkide arendaja Evecon arendab 2024. aasta lõpuks välja 78 päikesejaama  koguvõimsusega 1465 MW ning 2026. aasta lõpuks 20 tuuleparki võimsusega 1200 MW. 

Corsica Sole on sõltumatu päikeseenergia tootja ja Prantsusmaa juhtiv energiasalvestusettevõte. Kiirelt kasvanud ettevõttel on praeguseks töösse antud üle 100 MWp päikeseelektrijaamu ning üle 150 MWh energiasalvestiga elektrijaamu. Arendusprojektidest on portfellis 1GWp päikeseelektrijaamu ning 1 GW salvestusvõimsust. Corsica Sole on olnud saarpiirkondade ekspert alates 2009. aastast, arendades, ehitades, rahastades ja opereerides oma projekte Prantsusmaal ja kogu Euroopas.