Möödunud aastal asutasid 25 hea inimest Forestly - metsafondi, mille eesmärgiks osta, kaitsta ja majandada metsi vastavalt püsimetsamajanduse printsiipidele ning maksab liikmetele tootlust püsimetsamajandamisest ja teistest metsahüvedest.

Forestly on viimased kuud kogunud teadmisi loodussõbralikust metsamajandamisest ning kaardistanud ja loonud võrgustiku spetsialistidest ja teenusepakkujatest, kes aitaksid metsa majandada pikaajaliselt nii, et sealne elurikkus säiliks. Nüüd otsime soetamiseks oma esimest metsamaad, mille abil näitlikustada püsimetsamajandamise võimalikkust Eestis ning tekitada see-kaudu laiem kõlapind Forestlyle.

Seetõttu oleksid Forestly liikmeted äärmiselt tänulius, kui hoiaksite kõrvu-silmi lahti ning võimaluse korral annaksite neile infot metsakinnistute kohta, mida vastuolulistest raietest päästa.

Ideaalne metsamaa jääb hinnaklassi 15 000 - 20 000 eurot, asub mõne metsast hooliva inimese elupaiga või kogukonna läheduses ning sel on keskkondlik kaitseväärtus, nt vääriselupaigad, looduskaitselised väärtused või üldisemalt lageraieoht.

Kõik suunised, vihjed ja mõtted on teretulnud! Kirjutage nendest palun aadressile info@forestly.ee.