Sotsiaalkindlustusameti Tallinna ja Tartu lastemajades, kuhu jõuavad seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsed, abistati eelmisel aastal 245 last.

Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juhi Anna Frank-Vironi sõnul näitavad need numbrid seda, et ka ida ja lääne piirkonnad vajavad oma lastemaja. „Kui laps on kuriteoohver, peab teenus ja sellega kaasnev tugivõrgustik olema talle füüsiliselt lähedal ja häda korral kiirelt kättesaadav,“ rääkis ta.

Frank-Vironi sõnul jõuab ida piirkonnast lastemajja täna väga vähe juhtumeid. „Kindlasti ei tähenda see seda, et neid juhtumeid üldse ei ole, pigem peetakse seda pere siseasjaks. Ka lääne piirkonna politsei ja lastekaitse soovivad oma piirkonda lastemaja,“ näeb lastemajateenuse juht laienemisevajadust.

Kõige rohkem, 26 korral jõudis lastemajja 14-aastaseid lapsi ja 25 korral üheksa-aastaseid. Aidati ka teistes vanuserühmades lapsi vanusevahemikus 1–17 aastat. Tüdrukuid oli eelmisel aastal lastemajast abi saanute hulgas 151 ja poisse 94. Eestikeelseid lapsi tuli lastemajja 199, venekeelseid 42. Lastemajja jõudis ka neli mõnes teises keeles kõnelevat last.

Lastemajja pöörduti 2018. aastal peamiselt seksuaalse väärkohtlemise kahtluse ja kohatu seksuaalkäitumise tõttu. „Väärkohtlemise kahtlusest andis meile enamasti teada lastekaitsespetsialist, kohatu seksuaalkäitumise pärast tunnevad muret pigem lapsevanemad. Kahjuks on meil ka selliseid juhtumeid, kus hooldusõiguse vaidluse käigus kasutatakse lastemajateenust relvana teise vanema vastu,“ ütles Frank-Viron.

„Meie ei rõhuta lastemajas, et tegu on seksuaalselt väärkoheldud laste keskusega. Siia jõuavad ka need lapsed, kes ei tea, miks ja kus nad on,“ ütleb lastemajateenuse juht. Ta lisab, et lastemajja jõudes hindab lastemaja tiim lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ning edasist abivajadust ja viib läbi vajalikud uurimistoimingud. „See kõik oli alguses raske, sest erinevatel asutustel on erinevad tööharjumused. Seetõttu on meil eriti hea meel, et oleme politsei, prokuratuuri, lastekaitsetöötajate ja teiste osapooltega leidnud ühise töörutiini.“

Lisainfo:

  • Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks.
  • Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised.
  • Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui ka lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mure võimaliku seksuaalvägivalla pärast või lapse kohatu seksuaalkäitumine, mille puhul inimene soovib kellegagi nõu pidada.
  • Eestis on täna kaks lastemaja – põhja ja lõuna lastemaja. Lastemajade kontaktid leiab ameti kodulehelt, helistada saab ka lasteabitelefonil 116111, hädajuhtudel tuleb helistada numbril 112.
  • Laste ja töötajate turvalisuse tagamiseks ei avalikustata lastemaja aadresse.