Sinise majanduse visionäär, 200 sotsiaalselt ja ökoloogiliselt jätkusuutlikku ettevõtet käivitanud innovaator Gunter Pauli viib 22.–24. juulil Lilleoru õppekeskuses läbi koolituse õpetajatele, lapsevanematele, haridusuuendajatele ja kõigile teistele, kes tegelevad oma töös laste ja noortega.

  • Majandus
  • 19. juuli 2019
  • Foto: Gunter Pauli

Sageli ei teata, et üle maailma enam kui 3 miljonit töökohta loonud globaalne ettevõtja ja teadlane pühendab poole oma ajast tööle laste ja noortega. Tema sinise majanduse haridusprogramm ühendab teaduse, öko-kirjaoskuse ja emotsionaalse intelligentsuse ning arendab loovust ja ettevõtlikkust.

Eesti esimesele sinise majanduse koolitusele registreerus kolme nädalaga ligi 150 inimest, kõiki huvilisi ei olnud võimalik esimesse gruppi mahutada. 22.-24. juulil toimuvale baaskoolitusele järgnevad Gunter Pauli läbi viidavad jätkukoolitused sügisel 2019 ja kevadel ja suvel 2020.

Haridusprogrammi integreeritud õpe hõlmab viite erinevat oskuste komplekti: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, öko-kirjaoskus ja ellurakendamise võimekus. Õppematerjaliks on Gunter Pauli kirjutatud mõistulood, mis tutvustavad uuel sinise majanduse mudelil põhinevaid projekte, mis lähendavad loodust ja teadust ning rakendavad looduslike ökosüsteemide efektiivsust, innovaatilisust ja intelligentsust.

Esimene lastele kirjutatud lugu "The Strongest Tree" valmis enam kui 20 aastat tagasi, tänaseks on lugusid sarjas "Gunter's Fables" kokku üle 200. Raamatud avardavad teadmisi erinevates ainetes nt bioloogia, keemia, füüsika, inseneeria, majandus, eetika, ajalugu, geograafia, matemaatika, eluviis, sotsioloogia ja psühholoogia; emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus ja süsteemne mõtlemine (seostamine ja ellu rakendamine). Iga raamat sisaldab kaasahaaravat illustreeritud mõistulugu erinevas kooliastmes lastele (alates lasteaiast) koos vastava taustainfoga lapsevanematele ja õpetajatele.

Pauli on käivitanud maailmas enam kui 200 sotsiaalselt ja ökoloogiliselt jätkusuutlikku ettevõtet, loonud ligi 3 miljonit töökohta ning kaasanud sinise majanduse ettevõtetesse enam kui 5 miljardit dollarit. Tema raamatuid on müüdud 17 miljonit eksemplari, neist viimane, “Sinine majandus 3.0. Kasumlikud ärimudelid, mis taastavad planeeti” ilmus 2018. aastal ka eesti keeles.

ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives) on Gunter Pauli poolt Tokyo ÜRO ülikooli juures asutatud teadlaste võrgustik, mis otsib lahendusi järjest kasvavatele probleemidele maailmas, peab oluliseks ‘kasutada seda mis meil on’ ja on inspireeritud looduslike ökosüsteemide tarkusest. ZERI panustab ideedesse, mis lahendavad joogivee, toidu, eluaseme, tervise, tööhõive, energia, hariduse jm vajadusi, kuid hoolitsevad samas ka meie elukeskkonna säilimise eest.

Programmi koduleht: sininemajandus.ee.