Keskkonnaametile laekub üha enam ebameeldivat teavet linde kimbutavatest pildistamishuvilistest, kes parema pildi saamiseks ei kohku tagasi ka lindude häirimisest.

Looduskaitseseadus ütleb, et keelatud on looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine ning nende  pesade ja munade tahtlik hävitamine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal (v.a keskkonnaameti poolt väljastatud erilubade alusel).

Marju Erit, keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsilalist ja linnuklubi liige ütles, et teatatud on fotoaparaadiga tegelastest, kes passivad leitud linnupesa juures ja takistavad vanalinnul munade haudumist või pesapoegade toitmist. Nähtud on ka
inimesi, kes ajavad rändelpeatuvaid linde õhku, et linnumassist toredamat pilti saada või luuravad tundide kaupa heas pesitsus- või rändepeatuskohas, takistades lindude toitumist või pesitsemist.

Paljudel kaitsealadel (ja püsielupaikades) kehtivad liikumispiirangud, seda sageli lindude pesitsusajal. Ülevaate liikumispiirangu olemasolust saab veebilehelt http://eelis.ic.envir.ee/kaart2/index2.php (valida loodusväärtused/ kaitsealused alad/ liikumispiiranguga alad).  Alale klikates saab näha kaitseala nime. Lisainfot liikumispiirangu kohta (kaua kestab, kas lubade alusel on liikumine võimalik jne) saab keskkonnaameti kohalikust regioonist. Omal käel saab kaitse-eeskirjade, sh kehtivate liikumispiirangutega tutvuda nt elektroonilise Riigi Teataja abil www.riigiteataja.ee, kui otsingusse panna kaitseala nimi.

Inimesed, kel on huvi looduse pildistamise või lindude vaatlemise vastu, võiks tunda huvi ka looduse säilimise vastu. Toreda pildi saamiseks ei pea linnumunad jahtuma, pojad surema või vanalinnud stressi taluma. Lubamatutest tegudest tuleks teavitada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313.