HHLA TK Estonia paigaldas sel kevadel Muuga sadamas kahe laohoone katusele päikesepaneelid, mille toodanguga on päikeselistel kuudel võimalik katta märkimisväärne osa üldkaupade terminali elektrivajadusest.

  • Energeetika
  • 4. juuli 2023
  • Foto: Päikesepaneelid Muuga sadamas / HHLA TK Estonia

"Märtsis tööle hakanud päikesepargi tootlikkus on ligi 240 kWp ning prognooside kohaselt suudame ise toota aastas ca 240 megavatt-tundi rohelist elektrit," lausus projektijuht Arvi Lugenberg. 

HHLA TK Estonia kasutab päikesest toodetud elektrit üldkauba terminali ladude ventilatsiooni- ja jahutusseadmete töös hoidmiseks. Samuti kasutatakse toodetud elektrit terminalis olevas töökojas ning 2022. aastal kasutusele võetud mobiilse sadamakraana käitamiseks, mis saab tööks kasutada nii elektri- kui diiselmootorit.

"Aprillis ja mais tootsime päikeselistel päevadel 1300-1500 kilovatt-tundi rohelist elektrit ning katsime kuu lõikes vastavalt 36% ja 40% üldkaupade terminali elektrivajadusest," rääkis Arvi Lugenberg. "Tipuvõimsuste ajal müüsime toodetud roheelektrit omakorda elektrivõrku tagasi."

Lähiaastatel plaanib HHLA TK Estonia oma terminalis roheelektri tootmist pea kahekordistada. 

"HHLA TK Estonia terminali üks suurimaid ressursikulusid ongi energia ning seetõttu on ka energiaefektiivsus üks meie peamisi fookusvaldkondi kestlikkuse vallas," lausus HHLA TK Estonia tegevjuht Riia Sillave. "Sealjuures lähtume oma tegevuste planeerimisel ja projektide elluviimisel HHLA grupi kontserniülesest eesmärgist olla aastaks 2040 kliimaneutraalne."

Järgmise etapi, 100 kWp päikesepargi elektritoodangu peamiseks kasutuskohaks on HHLA TK Estonia kontorihoone ning konteinerite remonditöökoda.
Tulevikus planeeritav 400 kWp tootlikkusega päikesepark on seotud strateegilise sihiga konteineriterminali platsi kraanade elektrifitseerimiseks. 

Järgmine tootmisvõimsuse etapp lisandub kavakohaselt 2024. aasta esimeses pooles. 

HHLA TK Estonia emafirma HHLA Group seadis 2019. aastal kontserniülese eesmärgi vähendada oma süsinikheitmeid aastaks 2030 poole võrra ning saavutada täielik kliimaneutraalsus 2040. aastal. Grupi ettevõtetest on Hamburgis asuv CTA terminal juba 2019. aastast tunnustatud kliimaneutraalsuse sertifikaadiga – seda tänu maksimaalsele roheenergia kasutamisele, heitmete märkimisväärsele alandamisele ning fossiilkütuste jätkuvast kasutamisest tingitud keskkonnajalajälje kompenseerimisega. 

HHLA TK Estonia paigaldas kahe laohoone katusele päikesepaneelid