Euroopa Kohus tegi mullu detsembris otsuse, mille kohaselt eksib kaheksa Hispaania piirkonda ELi reeglite vastu loomade loomaaias pidamisel, kirjutab Eesti Loomakaitse Selts.

Luksemburgis asuv Euroopa Kohus märkis, et Hispaania ei võta kasutusele vajalikke abinõusid, et kontrollida ja vajadusel sulgeda mitmeid loomaaedu Aragonis, Astuurias, Baleaaridel, Kanaari saartel, Kantaabrias, Castilla-Leónis, Extremaduras ja Galicias.

Tegutsemisluba puudub

Euroopa Komisjon teatas 2009. aastal oma süüdistuses Euroopa Kohtus, et Hispaania ei täida oma kohust ning ei sulge kõnealuseid loomaaedu, kuigi neis pole astunud vajalikke samme, läbimaks kontrolli ja saamaks ettenähtud tegutsemisluba.

Raporteeriv ELi ametnik kinnitas, et mitmes paigas pole loomaaia avamiseks luba taotletud ja osa kohtades pole läbitud eelkontrolli, mis hindab loomaaia vastavust metsloomade pidamise nõuetele.

Hispaania kinnitas küll formaalselt omalt poolt fakte, millele süüdistus tugineb, kuid märkis, et Hispaanias reguleerivad loomaaedade tegutsemist kohalikud omavalitsused ja nemad peaksid ka vastutama.

Puudulik põhjendus

Oma otsuses märgib Euroopa Kohus, et liikmesriik ei saa põhjuseks tuua riigisisese õiguse korraldust või asjaolusid, õigustamaks direktiivides sätestatud kohustuste täitamatajätmist ja tähtaegade ületamist.

Kuna kohtu hinnangul pole Hispaania täitnud oma kohustusi Euroopa seaduse ees eelmainitud kaheksa piirkonna metsloomade loomaaedades pidamise osas, andis kohus õiguse Euroopa Komisjonile. Euroopa kõrgeim kohus mõistis Hispaanialt välja ka kohtukulud.

Allikad: ELS, Faada.org