Eestis loodud iduettevõte Single.Earth on valmis saanud investeerimisplatvormi mille eesmärgiks on pakkuda metsaomanikele võimalust saada oma metsa eest tasu ka ilma puitu tooraineks müümata ehk metsa maha võtmata. Tulemuseks on terviklike ökosüsteemide säilumine suuremal alal.

Platvormi põhimõte on lihtne ja loogiline. Kokku viiakse maaomanikud ja ettevõtjad, kes soovivad oma süsiniku jalajälge vähendada ehk saavutada oma süsinikneutraalsuse eesmärke. Millised metsad konkreetselt alles jäävad, otsustavad inimesed ise. Igaühel on võimalus hääletada just endale kõige südamelähedasema metsa poolt. Selleks peab vaid platvormiga liituma ja märkima raielubade kaardile, milliseid metsi päästa soovitakse. Eesmärgiks on luua täiesti uus toimiv turg, kus kaubeldavaks väärtuseks on elupaikade ja liigirikkuse säilimine.

Eestis on täna väljastatud ligi 90 tuhat raieluba (kaart lisatud). Osa alasid on juba lageraiestatud, kuid osa on veel võimalik ehk päästa.

„Kutsume kõiki kaardile üles märkima ohustatud ja väärtuslikke paiku, et otsustada, mida esimeste metsakaitse finantsinvesteeringutega päästa,“ selgitas Single.Earth kaasasutaja ja juht Merit Valdsalu

Kui palju metsi kokku päästa suudetakse sõltub investeeringute suurusest. Esimesed, kes Single.Earth kaudu vääriselupaikade raiet hakkavad peatama on Pipedrive asutajad, kes investeerivad metsadesse 3.2 miljonit eurot.

“Täna tähendab loodusest tulu teenimine peamiselt seda, et tooraine tuleb maa seest välja kaevata, mets maha võtta ja loodus seeläbi elupaigana hävitada," selgitas Valdsalu. "Samas on liigirikas ja toimiv ökosüsteem on meile, inimestele, eluks vajalik. Single.Earthi loomisel võtsime endale eesmärgiks anda looduse ökoloogiliste hüvedele rahaline väärtus, sest just nii saame tänases majanduses loodust kaitsta.”

Single.Earth-i pikem visioon on luua satelliitseire ning loodusandmete alusel kogu planeeti hõlmav mudel, mis annab tervikliku ülevaate süsiniku sidumisest ning elupaikade olukorrast.

Ettevõtte tehnoloogiajuhi Andrus Aaslaiu sõnul on esimest korda ajaloos meil inimkonnana olemas kõik vajalikud infotehnoloogilised tööriistad, et luua olemasolevate andmehulkade alusel kogu maailma katvaid mudeleid loodusest. Esimest korda suudame me adekvaatselt välja arvutada enda elukeskkonna väärtuse ja see võib tähendada, et tänu plokiahelale saab loodusest järgmine investeerimisinstrument.

Single.Earth on 2019. aastal Garage48 ajurünnakust välja kasvanud idufirma kelle eesmärgiks on muuta loodushoid majandusprotsessi osaks. 2020. aastal investeerisid ettevõttesse Soome riskikapitalifirma Icebreaker.vc ning Pipedrive’i ja Salto asutaja Ragnar Sass.