Ihaste Elanike Liit viib kohtusse Tartu Linnavolikogu poolt heaks kiidetud planeeringu, mille järgi võib Ihastesse 12 hektari suurusele metsaalale ehitada 28 üksikelamut.

Head inimesed, looduse- ja keskkonnasõbrad!

Nüüd vajab Ihaste kõigi teie abi! On käes viimane võimalus Ihaste metsa kaitsta.
Ihaste Elanike Liit on otsustanud halduskohtus vaidlustada Tartu volikogu 11.06.2020 otsuse, millega seadustati Ihaste metsa lõhkumine uuselamurajooni rajamiseks.

Abipalve on suunatud esialgse õigusabi kulu 6000.- EUR katteks. Tänaseks oleme suutnud koguda üle tuhande euro, kuid jätkamiseks vajame kõigi heade inimeste toetust.

Oleme väike kogukonna ühing, kelle ressursid on piiratud, seepärast on igasugune panus teretulnud!

Annetusi ootame MTÜ Ihaste Elanike Liit kontole:

EE494204278610344706 Coop Pank
Selgitus: annetus Ihaste metsa kaitseks

Loe teema kohta
Vt. ka Tartu linnavolikogu 11. juuni istungit, kus planeering heaks kiideti ja FB gruppi Ihaste Looduse Sõbrad