Viimasel ajal on märgata üha aktiivsemat reklaamimist toodetele, mille kasutamisel lubatakse tervenemist mõnest kroonilisest haigusest või omistatakse muid uskumatuid omadusi. Tarbijakaitseamet soovitab taolistesse toodetesse suhtuda ettevaatusega, sest nende kasutamine ei pruugi anda lubatud tulemust. Paraku on tellimusest ka raske taganeda ja raha tagasi saada või ei saabu tellitud kaup üldse tarbijani.

Kui varem on taolisi tooteid reklaamitud peamiselt sotsiaalmeedia kanalites ning internetilehtedel bänneritena, siis viimasel ajal on täheldatud ka oma toodete massilist reklaamimist ka paberajalehtedes, sh üleriigilistes päevalehtedes, kus sageli hõivatakse suur reklaamipind ulatudes poolest leheküljest kuni 2 leheküljeni. Enamasti ilmuvad ajalehtedes reklaamid koos reklaamartikliga, mis kajastavad mõne „kasutaja“ edulugu.

Sageli langevad taoliste reklaamide lõksu just vanemaealised inimesed või mõjutatavamad inimesed, kes loodavad tootest lubatud kasu eelkõige oma tervisele. Näiteks lubatakse müügiks pakutava preparaadi abiga vabanemist pikka aega kestnud liigesvaludest kreemi või magnetiliste taldade abil. Samuti levivad praegu reklaamid seenhaigust ravivale tootele ja põlvevaludest lubab vabastada magnetiline põlvestabilisaator. Reklaamitud on ka kuuldeaparaate ning isegi puugivastaseid käevõrusid. Lisaks reklaamitakse ka toidulisandeid, mis lubavad näiteks kerge vaevaga kiiret kaalukaotust ja treenitud keha. Turul on ka tooteid, mille abil on väidetavalt võimalik tõsta potentsi, noorendada näonahka, õppida võõrkeel selgeks kõigest 14 päevaga ja palju muudki.

Taoliste toodete reklaamides ja kodulehtedel on tavaliselt edulood ja fotod inimestest, kes väidetavalt on neid kasutanud, sageli on lisatud ka mõne nii nimetatud eksperdi arvamus. Tegelikkuses nimetatud isikuid ei eksisteeri. Kuivõrd kodulehekülgedel toodud väited ega toodete toime esinemine ka tegelikkuses pole tõendatud, on tegemist tarbijate eksitamisega.

Reklaamiseadus keelab muuhulgas sellised reklaamid, mis tuginevad inimeste ebausul ja kasutavad ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust ning mis esitavad valeteavet. Samuti ei tohi reklaamid jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub. Seetõttu otsivad turundajad pidevalt uusi võimalusi sõnastada oma pakkumine viisil, mis jätaks mulje selle kasulikust toimest. Seaduste järgi on keelatud tõele mittevastavad väited, et kaup või teenus ravib, leevendab või tõkestab haigusi, talitlushäireid või väärarendeid. Levinumad eksitavad väited on „põletikuvastane“, „tervendav“, „raviv“, „leevendav“ või „raviomadustega“.

Viiteid ravitoimele võib kasutada vaid ravimitel, sest need on meditsiinilist toimet kirjeldavad ning nende mõju on teaduslikult tõestatud. Selliste väidete kasutamine tavatoodetel on tarbijate eksitamine ning ebaaus kauplemisvõte. Keelu põhjuseks on asjaolu, et kui heausklik tarbija jääb põhjendamatult lootma toote ravivale või muule omadusele ning seetõttu jätta õigeaegselt arsti poole pöördumata.

Peale selle võib olla probleeme toote tellimusest taganemisega ja makstud raha tagasi saamisega. Juhul, kui toote müüja on registreeritud väljaspool Euroopa liitu, siis ei ole tarbijakaitseametil ega Euroopa liidu tarbija nõustamiskeskusel kahjuks võimalik tarbijaid aidata. Samuti on küsitav ettevõtte kohta esitatud andmete õigsuses.

Sageli on segadust ka tarbija õigustega. Näiteks liigesekreemi müüja väidab oma veebilehel, et kohaldatakse Euroopa ja Eesti seadusandlust, eriti mis puudutab e-kaubandust, kaugmüüki ja tarbijakaitset puuduvaid õigusakte, ent vaidlused siiski lahendatakse firma asukohamaa kohtus. Eesti ega Euroopa järelevalveasutused ei saa teha järelevalvet kolmandasse riiki registreeritud ettevõtte üle. Vaidluse korral peaks tarbija ettevõtjaga vaidlema Ameerika Ühendriikide kohtus, mis ilmselt mõnikümmend eurot maksva kreemi pärast mõttekas ei ole.

Euroopa Liidu kehtib ühtne reegel, et internetist või telefonitsi tellitud kauba korral on õigus taganeda 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest ning seda otsust põhjendama ei pea. Näiteks liigesekreemi müüva e-poe tingimustes on kirjas, et kui tarbija soovib toote tellimusest taganeda, siis peab ta märkima nõude põhjuse ning ettevõte jätab endale õiguse kliendi nõuet mitte rahuldada, kui ei pea seda piisavalt põhjendatuks. Ka tehingut ja taganemist puudutavaid tähtaegu on ettevõtja tõlgendanud oma tahtmist mööda, mis ei ole vastavuses EL seadustega.

Tähelepanelik tasub olla ka tarneviiside osas. Kui kaup jõuab tarbijani kulleriga ja maksta tuleb sularahas, siis ei pruugigi tarbijale jääda andmeid toote saatnud ettevõtte kohta, vaid ainult kullerilt saadud makset tõendav dokument. Püüdlused ettevõttega kontakti saada lähevad ka sageli luhta, sest kirjadele ega telefonikõnedele ei vastata.

Tarbijakaitseamet paneb inimestele südamele, et nad suhtuksid sotsiaalmeedias, ajalehtedes ja mujal reklaamitavatesse liba- ja imetoodetesse realistlikult. Seda eriti siis, kui nende tarvitamise mõju on silmanähtavalt liialdatud.

 Nõuandeid tarbijale

  • Otsi internetist toote kohta rohkem infot.
  • Selgita välja, kes on kauba müüja ja milliseid andmeid tema kohta leidub.
  • Ära lange „ainult täna soodushind“ lõksu.
  • Säilita kaine mõistus, suhtu toote lubatud imetoimesse kriitiliselt.
  • Suhtu kriitiliselt tarbijate edulugudesse ja inimestest enne ja pärast toote kasutamist tehtud fotodesse, kuna tegemist võib olla fototöötlusega.
  • Pane toote nimi ja/või kaupleja nimi internetiotsingusse, et näha, mida selle kohta on teised tellijad kirjutanud.
  • Kui Sul ei õnnestu toote müüjat tuvastada või kui leitud teave müüja kohta ja ka vigane tooteinfo äratab kahtlusi, jäta kaup pigem ostmata.
  • Loe libatoodete ja libamüüjate kohta täpsemalt ostatargalt.ee veebist.