Euroopa Kohus tegi 28. juunil otsuse, milles selgitas EL direktiivi 1999/31/EÜ (nn prügilate direktiiv) nõuete kohaldamist kaevandusalade täitmisele (mille aluseks on EL direktiiv 2006/21/EÜ, nn kaevandusjäätmete direktiiv).

Euroopa Kohtu poole pöördunud Itaalia kõrgeim halduskohus soovis tõlgendust küsimuses, kas juhul, kui karjäär täidetakse muude jäätmetega kui kaevandamisjäätmed, tuleks kohaldada prügilate direktiivi nõudeid.

Küsimus tõstatus Edilizia Mastrodonato karjääri laiendamise taotlusega. Taotlus sisaldas endas keskkonnaseisundi taastamise (karjääriala korrastamise) projekti, mille kohaselt tuli kaevandamisest mõjutatud ala täita 1,2 miljoni m3 ulatuses muude jäätmetega kui kaevandamisjäätmed. Lahkarvamused tekkisid seoses nõuetega, mida karjääri laiendaja peab järgima ning seetõttu Itaalia kõrgeim halduskohus Euroopa Kohtu poole pöörduski.

Jäätmete kasutamist karjääri täitmiseks saab lugeda taaskasutamiseks juhul, kui sellega asendataks muid materjale ning need on selleks sobilikud

Euroopa Kohus leidis, et prügilate direktiivi kohaldatakse jäätmetele üksnes siis, kui jäätmeid nende kõrvaldamiseks ladestatakse. Seetõttu ei saa direktiivist tulenevaid nõudeid kohaldada tegevusele, mis kujutab endast jäätmete taaskasutamist. Selleks, et tegemist oleks jäätmete taaskasutamise toiminguga, peab tegevuse eesmärk olema jäätmetele kasuliku funktsiooni andmine, asendades jäätmetega teisi materjale, mida oleks selle funktsiooni täitmiseks tulnud kasutada. Seega on taaskasutamise põhieesmärgiks loodusvarade säästmine.

Kui ettevõtja peaks karjääri kaeveõõned igal juhul mingi materjaliga täitma ning selleks kasutatavad jäätmed, mis ei ole kaevandusjäätmed, on täitmiseks sobilikud, saab seda toimingut nimetada taaskasutamiseks. Seda, kas antud juhtumis on see nii, peab kontrollima juba Itaalia kohus.

Euroopa Kohtu otsus C-147/15


Loe teisi keskkonnaõigusalaseid uudiseid Keskkonnaõiguse uudiskirjast.