5. mail  toimub Tartu Ülikooli Narva Kolledžis keskkonnafoorum „Puhas loodus: Eesti kuvand või arengueeldus?“. Keskkonnafoorumil räägivad maailma, Euroopa ning Eesti ja Ida-Virumaa praegusest keskkonnaseisundist  ja selle tulevikuvaadetest mitmed eksperdid erinevatest sektoritest.

Eesti keskkonnakuvand on nii meil kui mujal üsna hea. Me eeldame, et meid teatakse kui puhta loodusega metsa-, soode- ja veerikast riiki. Samas räägivad erinevad uuringud ja andmed sellest, et piirkonniti on meie keskkonnaseisund kesine ning selle parandamise nimel tuleb võtta vastu otsuseid ja teha ühiseid jõupingutusi mitmel tasandil.

Eesti tööstuspiirkondade lipulaevana on Ida-Virumaa keskkonnaseisundi suurimad mõjutajad põlevkivi kaevandamine, energeetika ning suur energia- ja ressursikasutus tööstuses. 79% kogu jäätmetekkest Eestis moodustavad põlevkivitööstuse ja -energeetikaga seotud jäätmed. Eesti välisõhu suurim saasteallikas on põlevkivil põhinev energiatootmine ja põlevkiviõlitööstus. 

Tuginedes viimasele keskkonnateadlikkuse uuringule on idavirumaalaste informeeritus keskkonnaseisundist vähene ning nad peavad nii kohalikku kui kogu Eesti keskkonnaseisundit halvaks. Foorumil annavad eksperdid värskeima ülevaate sellest, milline on olnud Ida-Virumaa tööstuse mõju sealsele keskkonnale ning kuidas seda vähendada?

Keskkonnafoorum on ajendatud 2015. aasta märtsis avaldatud Euroopa keskkonnaseisundi ülevaatest "Euroopa keskkond 2015: seisund ja väljavaated" (SOER: State Of Environment Report 2015), millesse panustas oluliste keskkonnanäitajatega ka Eesti. 

Foorumil käsitletakse, kas Eesti eeskujulik keskkonnakuvand õigustab end, millisena näeb meie keskkonnaseisundit Euroopa ning kas selle hoidmiseks piisab käiguvahetusest või vajame sootuks suunamuutust? Keskkonnafoorumi avab keskkonnaminister Marko Pomerants. Värsket Euroopa keskkonnaülevaadet tutvustab Euroopa keskkonnaagentuuri integreeritud keskkonnaanalüüsi valdkonna juht Jock Martin. Euroopa nägemust Eesti keskkonnaseisundist avab ökosüsteemi hinnangute ekspert Andrus Meiner. Ida-Virumaa keskkonnaseisundist annavad ülevaate Keskkonnaagentuuri spetsialistid.

Eesti keskkonna valupunktide, nende põhjuste, tagajärgede ning lahenduste üle arutlevad Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt, TLÜ Ökoloogia instituudi vanemteadur Jaanus Terasmaa, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juht Veikko Luhalaid, TLÜ Ökoloogia Instituudi direktor Mihkel Kangur, Eesti Maavarade Ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk ning Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk.