1. juunil avati Avala ärikvartalis pealinna suurim päikeseenergia park. 24 000 ruutmeetril paiknevad päikesepaneelid suudavad tagada 30% kogu ärikvartali aastasest elektrivajadustest.

  • Energeetika
  • 3. juuni 2021
  • Fotod: Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kaamos Energy juht Mihkel Loorist sõnas, et 24 000 ruutmeetril paiknev päikesepark on projekteeritud võimsusega 1,4 MW, mis on tänasel hetkel Tallinna suurim.

„Aastaaegade vaheldumisega on päikeseenergiast elektrienergia tootmine sesoone – suvel suudab päikesepark toota ühe päevaga sama palju energiat kui talvel ühe kuuga. Arvestades sessoonsusega oleme hinnanud, et suudame päikesepargis toodetud roheenergiaga katta 30% kogu kvartali aastasest elektrivajadustest,“ avaldas Loorits lootust ja nentis, et lõplik näitaja selgub paari aasta jooksul, kui Avala ärikvartal on saavutanud oma tarbimisvõimsuse ja tootmine on kenasti käivitunud.

Ta lisas, et paneelide oodatav eluiga on 35 aastat ning investeeringu hinnanguline tasuvusaeg 7 aastat.

„Päikesepark koos kõikide kõrvalkuludega maksis ligikaudu miljon eurot. Arvesse tuleb võtta ka seda, et päikesepargi enda maksumus on ligi 70% ja ülejäänud kulud on seotud Avala kvartali roheelektri tarbimise tagamisega,“ selgitas Loorits.

Ta rõhutas, et  roheelektrilahendus ei suurenda Avala klientide kõrvalkulusid.

 

Kaamos avas Tallinna suurima päikesepargi

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm lisas, et kuna päikeseparkide toodang on sessoone, siis on vajalik elektrivõrk.

„Suur päikesepark ärikvartali juures eeldab sünergiat võrguga, kuna suvel toodetakse elekter kohapeal, aga talvel kasutatakse elektrivõrku. Elektrilevi eesmärk on selliseid lahendusi tariifistruktuuriga toetada, samas tagades, et ka tootjad panustavad võrgu ülevalhoidmisesse,“ sõnas Härm ja lisas, et Avala päikesepargi näol on tegemist ühega esimestest suurte moodulitega päikeseparkidest, mis on sektori tulevik.

„Tootmise rajamine tarbimise juurde on väga mõistlik, sest see võimaldab vähendada kadusid elektrivõrgus ja aitab kaasa rohepöördele,“ tõi Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm Avala ärikvartali arendajat teistele eeskujuks.

Ta rõhutas, et Elektrilevi ootab suuri päikeseparke oma võrguga liituma ja teeb omalt poolt kõik selleks, et liitumine võrguga oleks üha lihtsam ja mugavam, andes eelised rohepöörde kiiremale teostumisele.

Tulevikus rajatakse Avala ärikvartalisse suurim elektrisõidukite laadimisvalmidus, kus saab roheenergia toel laadida kokku 200 sõidukit. Tänaseks on valminud esimene etapp laadimispunkte, mis teenindavad ankurrentniku Elektrilevi sõidukiparki.

Kaamos avas Tallinna suurima päikesepargi

Kaamos Energy juht lisas, et kuna suvisel ajal on Avala kvartalis päikeseelektri tarbimisbilanss positiivne, siis võib piltlikult öelda, et kvartalis parkivad ja laadivad elektriautod laetakse 100% kohapeal toodetud taastuvenergiast. Kaamos jätkab pealinna suurima päikesepargi projekti valmimise järgselt ka teistes Kaamose arendustes lokaalsete energia tootmislahenduste loomise ja integreerimisega, et tagada positiivset energiatootmist ja kuluefektiivsust. „

Lisaks vaatame kindlasti ka Kaamos Groupi arendustest väljapoole, pakkudes terviklikke taastuvenergialahendusi ka teistele tarbijatele. Loome nii tootmis- ja tarbimisprofiilile sobivaid lokaalseid tootmislahendusi, mis aitaksid energiakuludelt säästa ja tõstaksid rohelise energia osakaalu kogu tarbimises ning aitaks saavutada otsest rahalist kokkuhoidu täiendavate investeeringuteta,“ nentis Loorits.

Kaamos avas Tallinna suurima päikesepargi