Keskkonnaministeerium sõlmis lepingu AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehituse AS-ga kahe endise asfaltbetoonitehase jääkreostuse koristamiseks.

Saaremaal asuv Maadevahe asfaltbetoonitehas töötas aastatel 1959-1993. Selle aja jooksul reostas tehas nii ümbritseva pinnase, põhjaveekihi kui ka Maadevahe jõe, mille läänekaldal tehas asus.

Valga linnas asuv Priimetsa asfaltbetoonitehas töötas ajavahemikul 1956-1992. Endise tehase territooriumil on reostunud pinnas ja põhjavesi, on oht ka reostuse jõudmiseks Pedeli jõkke.

Reostuste likvideerimiseks tuleb reostunud pinnas välja kaevata ja asendada puhta pinnasega. Reostunud pinnas antakse üle jäätmekäitlejale. Lisaks likvideeritakse mitmed rajatised, betoonijäägid ja prügi projektialal. Tööde käigus puhastatakse ka Maadevahe jõe säng reostusest. Eelprojekti kohaselt tuleb Maadevahe objektil välja kaevata ligikaudu 21 000 kuupmeetrit ning Priimetsa objektil ligikaudu 10 000 kuupmeetrit reostunud pinnast.

Tööd teostab Keskkonnaministeeriumi tellimusel AS Merko Ehitus Eesti koos KMG Inseneriehituse AS-ga. Lepingu maksumus on ligikaudu 3,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekt peab valmis saama 2018. aasta 1. novembriks.

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja veekeskkonna (pinnase -või põhjavee) reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust.

Jääkreostuse koristamata jätmine elupiirkondadest ohustab inimeste tervist otsesel kokkupuutel ohtlike ainetega.

Projekti rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu. 85% projekti maksumusest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist  ja 15% KIKi siseriiklikust keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.