Paari nädala pärast algab enamikel linnuliikidel pesitsusperiood, mis tähendab, et sel tundlikul ajal tuleks arvestada lindude suurenenud inimpelglikkuse ning haavatavusega ning lõpetada kevadised raietööd hiljemalt 1. aprilliks.

Pesitsusperioodiks loetakse ajavahemikku 1. aprillist kuni 31. juulini. See tähendab, et suuremad kevadised raietööd tuleks lõpetada märtsikuu jooksul.

Soovituslik on pesitsusperioodile raideid üldse mitte planeerida. Kui seda siiski tehakse, tuleb enne raietöid veenduda, et puuõõnsustes ega võrades ei asuks linnupesasid. Looduskaitseseaduse järgi on keelatud looduslikult esinevate lindude isendite, pesade ja munade tahtlik hävitamine või häirimine. Erandjuhtudel, kui on tegemist ohuga inimese tervisele või varale, annab riiklik Keskkonnaamet loa pesa või isendi kõrvaldamiseks.

Kutsume nii linlasi kui maaelanikke üles tähelepanelikkusele: kui tuvastatakse lindude pesitsusaegne häirimine, tuleb sellest koheselt teada anda Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313.