Kaks suurt pesupulbritootjat, Procter & Gamble ja Henkel, vastasid positiivselt Maailma Looduse Fondi (WWF) ettepanekule kaotada alates aastast 2009 Läänemere äärsetes riikides müüdavatest pesuvahenditest fosfaadid.

Põhjuseks on asjaolu, et fosfaadid on peamine saasteaine, mis põhjustab Läänemere eutrofeerumist. Need kaks tootjat katavad enamuse Eesti pesupulbriturust, müües niisuguseid tuntud marke nagu Ariel, Bonux, Tide, Persil, MiniRisk ja Perwoll.

Täna sisaldavad need tooted fosfaate enamasti vahemikus 15–30%, saastades seetõttu merekeskkonda. Alates järgmisest aastast asendatakse fosfaadid nendes toodetes alternatiivsete, keskkonnasõbralikemate toimeainetega. Nendeks sobivad näiteks tseoliidid ja fosfonaadid.

„Nüüd, kus enamus Eesti pesupulbritest saavad fosfaadivabadeks, on sobiv hetk ka kõikidel teistel tootjatel fosfaadid ära kaotada. Fosfaadid võiks pesuvahendites nüüd juba ka riiklikult keelustada,” ütles Kristjan Piirimäe, Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eutrofeerumisekspert. „Sellega toetaks Eesti keskkonnasõbralikumaid tootjaid ja panustaks ka riiklikult konkreetse sammuna Läänemere kaitsesse.”

Selle aasta kevadel tegid WWF ja tema Läänemeremaade partnerorganisatsioonid pesuvahenditootjaile ettepaneku vabatahtlikult fosfaatidest loobuda. Pärast mitu kuud kestnud dialoogi nõustusidki Procter & Gamble ja Henkel nüüd vastava kokkulepe allkirjastama. Eesti pesuvahenditootjaid ühendav Eesti Keemiatööstuse Liit vastas aga ELF-i ettepanekule eitavalt, väites, et Eesti kare vesi nõuab siin siiski fosfaatide kasutamist.

Samas on juba mitu aastat kestnud poliitilised läbirääkimised fosfaatide keelustamise teemal. Eelmise aasta novembris, kui allkirjastati Läänemere Tegevuskava, loobuti viimasel minutil fosfaatide keelustamisest. Liikmesmaad kohustuvad alles aastal 2010 esitama ajakava fosfaatide kaotamiseks.

„See on uskumatu, kuidas valitsused ei suuda  juba aastaid vastavat otsust vastu võtta,” ütles Piirimäe. „Samas oleme v äga rõõmsad, et suurimad tootjad on võtnud enda kanda selle vastutuse, mida poliitikud pole suutnud võtta. Nüüd on ka Eesti Keemiatööstuse Liidul aeg oma seisukoht ümber vaadata, sest fosfaatidele leidub  alternatiivseid vee pehmendajaid.”

Saksamaa loobus pesuvahendite tootjate ja müüjate vabatahtliku kokkuleppe alusel fosfaatidest juba aastal 1984. Rootsi keelustas fosfaadid alates sellest aastast. Rootsi Keemiainspektoraadi hiljutise uuringu järgi on fosfaatidele mitmeid töötavaid alternatiive.

Üleliigne fosfaatide ja teiste toitainete koormus Läänemerre põhjustab eutrofeerumisena tuntud keskkonnaprobleemi Läänemeres. Eutrofeerumine on veeökosüsteemi seisund, kus kõrged toitainete kontsentratsioonid põhjustavad vetikate kasvu, viies süsteemi tasakaalust välja.


Eutrofeerumisega kaasnevad:

  • intensiivsed vetikate ja sinivetikate õitsengud, kusjuures mõned liigid eritavad inimestele ja loomadele ohtlikke toksiine;

  • üleliigse orgaanilise aine teke, mis vähendab vee läbipaistvust;

  • hapnikupuudus, mis tapab põhjaelustikku;

  • kalade ja teiste elusolendite surm;

  • kallaste kinnikasvamine.

WWF ja tema partnerorganisatsioonid püüavad Läänemere eutrofeerumise protsessi tasakaalu saada ja kutsuvad kõiki pesuvahenditootjaid üles vabatahtlikule fosfaatide kaotamisele.