Käivitunud kolmeaastase ENERFISH – projekti raames rakendatakse Vietnami kalatööstusettevõttes Hiep Thanh Seafood JSC tehnoloogia kalajäätmetest biodiisli tootmiseks. Firmas toodetakse käesoleval ajal 120 tonni kalajäätmeid ööpäevas, mida kasutatakse kuivsööda valmistamiseks. Projekt tugineb põhimõtteliste uuringute põhjal välja töötatud tehnoloogiale, mis eelduste kohaselt pakub majanduslikult kasulikku äri.

Tööle hakkava uue tehnoloogiaga kalatööstusettevõte on pilootprojektiks, mille abil testitakse seadmete töökindlus. Positiivsete tulemuste korral siseneb tehnoloogia kiiremas korras ärimaailma.  Hiep Thanh Seafood JSC tegevjuht Nguyen Van Phan on rahul: „Hange võimaldab meil kasutusele võtta uusima tehnoloogia ja vähendada tootmisega kaasnevaid keskkonnakahjustusi“.

Projekti raames rajatakse ka CO2 kasutusel põhinev külmajaam ja kalatöötlemistehnoloogiale sobiv jahutusüsteem, millega saavutatakse umbes 20 % energiasääst.

Projekti koordonaatoriks on põhjamaade suurim Soome uurimisasutus  VTT.

www.vtt.fi