23. septembril toimunud Vabariigi Valitsuse istungil muudeti kolme Eestis leiduva liigi kaitsekategooriaid. Senisest rangema kaitse alla võetakse niidurüdi (Calidris alpina schinzii)ja kassikakk (Bubo bubo), kes nüüdsest kuuluvad I kaitsekategooriasse ehk hävimisohus olevate liikide hulka.

Niidurüdi on kogu maailmas haruldane liik, kokku leidub kolm isoleeritud populatsiooni, Eestis pesitseb vähemalt 1/3 Läänemere asurkonnast – 2009. aastal tõenäoliselt alla 200 haudepaari. Kuna niidurüdi arvukus on nii Eestis kui ka Läänemere piirkonnas tervikuna viimasel kümnendil oluliselt vähenenud, mis võib viia liigi välja suremiseni, on I kaitsekategooriasse määramise tingimused täidetud.

Kassikaku arvukus on samuti viimasel ajal oluliselt vähenenud – hetkel leidub Eestis 60-120 paari, mis ei ole tõenäoliselt liigi pikaajaliseks säilimiseks piisav. Täiendavat probleemi kujutab endast liigi sigimisedukus, 2009. aastal ei lennuvõimestunud Eestis teadaolevalt ühtegi kassikaku poega.

Samal ajal on sigimisel edukaks osutunud hallhüljes (Halichoerus grypus), kelle arvukus Eesti rannikumeres on viimase kümne aasta jooksul tõusnud enam kui 2 korda, 1500-lt 3700–4000-ni. Seetõttu arvati liik II kaitsekategooriast III kaitsekategooriasse.

Vt ka Vabariigi Valitsuse määrust Riigi Teatajas