Aktiivse osalemise eest keskkonnahariduse projektis võitsid Keila Ühisgümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ja Haapsalu Nikolai Kooli õpilased AHHAA teadusteatri etenduse nende oma koolis. Kõigest mõne kuuga osales projektis 1600 õpilast üle Eesti.

Eesti Pandipakend alustas sel õppeaastal keskkonnahariduse projektiga vene õppekeelega koolides, mille tarbeks koostati koolidele põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt. Aktiivselt projektis osalenud koolide vahel loositi välja kolm AHHAA teadusteatri etendust, millest ühe võitsid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kooli õpilased, teise Keila Ühisgümnaasiumi ja kolmanda Haapsalu Nikolai kooli õpilased.

Õpilaste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine on osa Eesti Pandipakendi poolt 2012. aastal algatatud haridusprojektist, mille raames selgitatakse noortele loodushoiu olulisust. Eelmisel aastal pandi koostöös näitleja Ott Sepaga kokku õppevideod ja materjalid, mis lihtsustavad pandipakendite taaskasutamise teema käsitlemist koolitundides. Sel aastal jätkus projekt vene õppekeelega koolides.

Projekti raames on Eesti Pandipakend välja saatnud 71 tasuta venekeelset õppekomplekti 42 haridusasutusele üle Eesti. Seni on läbi viidud 104 õppetundi, kus on osalenud 1600 õpilast.

„Laste keskkonnaharidusse panustamine on meie jaoks oluline prioriteet. Usume, et see on parim võimalus kasvatada keskkonnateadlikke ning puhast loodust- ja elukeskkonda väärtustavaid inimesi. Meil on väga hea meel, et ligi poolsada vene õppekeelega haridusasutust tuli sel aastal projektiga kaasa ning tublid õpetajad on jõudnud olulisi teadmisi jagada juba 1600 lapsele,“ ütles Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Raal.

Raali sõnul jätkab Eesti Pandipakend erinevate haridusprojektidega ka järgmisel õppeaastal, sest laste keskkonnateadlikkuse suurendamine ei ole ühekordne tegevus, vaid  järjepidev protsess: „Eesoleval õppeaastal loodame teavitustööga jätkata lasteaedades, sest taaskasutust puudutavate teemadega on oluline alustada juba enne kooli. Sedasi ei jää vanad pakendid aastasadadeks meie elukeskkonda reostama, vaid sõltuvalt materjalist  valmistatakse nendest uued joogipudelid, moosipurgid ja riideesemed.“

Koolid saavad õppekomplekte tellida ka praegu. Selleks tuleb vaid Eesti Pandipakendiga ühendust võtta aadressil info@eestipandipakend.ee. Õppematerjalide kodulehekülg koos videotega asub aadressil: www.eestipandipakend.ee/oppematerjalidrus.

Loodussõbraliku kooli projekti esimesest etapist 2012. aasta sügisel võttis osa 70 kooli üle Eesti, kes kogusid üheskoos kokku 44 000 pandipakendit. 2013. aastal  tutvustati ligi 3500 õpilasele pandipakendite käitluskeskuses loodussäästlikku mõtteviisi ja pakendite taaskasutusvõimalusi.