Keskkonnaamet korraldab rahvusvahelise märgalade päeva puhul matku ning temaatilisi seminare erinevates looduskeskustes ja rahvusparkides. Õppetöö mitmekesistamiseks klassiruumis leiab Ameti kodulehelt praktilisi õppevahendeid märgalade kohta.

  • Keskkonnaharidus
  • 30. jaanuar 2015
  • Paukjärve raba pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Tänavu on märgalade päeva hüüdlauseks „Märgalad meie tuleviku heaks!“ ning seetõttu oodatakse üritustel osalema eelkõige 15-24aastaseid noori. Eesmärgiks on teadvustada noortele märgalade olemasolu, alade suurt rolli biosfääri ökoloogilise tasakaalu säilimisel ning kutsuda neid märgalasid külastama.

Keskkonnaamet kutsub päeva tähistama juba 1. veebruaril, mil Soomaa ja Endla looduskeskuses on võimalik saada teadmisi lammimetsade ja soode kohta ning minna matkama. 3. veebruaril toimub Matsalu rahvuspargi keskuses seminar, kus oma ala professionaalid räägivad märgalade minevikust ja tulevikust. 7. veebruaril saab Lahemaa rahvuspargis räätsadel matkata.

Õppetöö huvitavamaks muutmiseks leiab Keskkonnaameti kodulehelt mitmeid rabateemalisi õppematerjale. Samuti saab Ametist laenutada õppevahendit „Turbakohver“, mis võimaldab lähemalt tundma õppida soodega seonduvat.

Välja on kuulutatud rahvusvaheline fotokonkurss noortele, kuhu oodatakse märgaladest tehtud pilte. Võistluse peaauhinnaks on lennupiletid enda valitud märgala külastamiseks üle maailma.

Rahvusvahelise märgalade päevaga tähistatakse 2. veebruaril 1971. aastal Kaspia mere ääres Ramsari-nimelises Iraani linnas märgalade kaitseks sõlmitud rahvusvahelist kokkulepet. Ramsari konventsioon on vanim riikidevaheline looduskaitselepe, millega on tänaseks liitunud 168 riiki. Eesti liitus Ramsari konventsiooniga 1994. aastal.

Rahvusvaheliste märgalade nimestikku on lisatud kokku 2186 märgala kogupindalaga üle kahe miljoni ruutkilomeetri, neist 17 astub Eestis. Siinsete Ramsari alade kogupind hõlmab 300 000 hektarit ning neist tuntumad on Matsalu, Vilsandi ja Soomaa rahvuspargid, Alam-Pedja ja Endla looduskaitsealad.


Soomaa looduskeskus

Pühapäeval, 1. veebruaril kell 11–16 tutvustab Meelis Suurkask lammimetsi. Pärast seda minnakse Algis Martsoo juhendamisel lammimetsa matkama. Tasuta transport Viljandist. Täpsem info Keskkonnaameti kodulehelt

Endla looduskeskus

Pühapäeval, 1. veebruaril kell 11 toimub loeng, kus Kai Kimmel räägib soode taastamisest Eestis ja Endla looduskaitsealal. Pärast minnakse Katrin Möllitsa juhtimisel räätsamatkale. Soovijatel on võimalik tutvuda Endla looduskeskuse ekspositsiooniga. Tasuta transport Põltsamaalt ja Jõgevalt. Lisainfo: Maarika Männil, tel 53419205 või maarika.mannil@keskkonnaamet.ee

Matsalu rahvuspargi keskus Penijõel

Teisipäeval, 3. veebruaril 11-15 toimub seminar „Märgalade mineviku jälgedest ja tuleviku võimalustest.“ Räägitakse märgaladel toimuvatest muutustest ajaloos ja tulevikus,  maastike ajaloolisest kasutamisest Matsalu ja Vilsandi rahvuspargis toimunud uuringute põhjal ja Kasari jõesuudme dünaamikast. Ettekannetega esinevad Kalev Sepp ja Maaria Semm Eesti Maaülikoolist ning Kalle Kirsimäe, Mats Meriste ja Triinu Jairus Tartu Ülikoolist. Lisainfo kaja.lotman@keskkonnaamet.ee

Lahemaa rahvuspark

Laupäeval, 7. veebruaril kell 11-14 toimub Kõnnu Suursoos Peeter Hussari juhtimisel räätsamatk, mis algab  Järvi Pärnjärve parklast. Lisainfo: Krista Kingumets, tel 55624391, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee