Keskkonnahariduse konverents „Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“ 25.-26. oktoobril Jäneda Mõisas. Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium kutsuvad taas õpetajaid, loodus- ja keskkonnahariduskeskuste spetsialiste, loodusretkede juhendajaid ja kõiki teisi huvilisi osalema keskkonnahariduse konverentsil.

25. oktoobri programm keskendub kliimamuutuste teemale. Päeva esimeses pooles toimuvad ettekanded valdkonna tunnustatud asjatundjatelt, teises pooles jagunetakse töötubadesse, kus looduskeskuste esindajad tutvustavad teemakohaseid õppeprogramme ja metoodilisi võtteid. Kõigil konverentsist osavõtjatel on võimalik osaleda kahes erinevas töötoas.

Konverentsi esimese päeva pärastlõunal toimub keskkonnahariduse ühingu asutamiskoosolek. Ühingu liikmeks on oodatud nii loodus- ja keskkonnahariduskeskuste töötajad kui ka õpetajad, kelle jaoks keskkonnaharidus on oluline. Ühingu ülesandeks on kogu valdkonna arengu toetamine, koostöö korraldamine oma liikmete ja partnerite vahel, liikmete kutsealase täiendõppe korraldamine ning osalemine keskkonnaharidust suunavate otsuste tegemise protsessis.

26. oktoobril on kavas ülevaade keskkonnahariduse valdkonnas toimuvast: kokkuvõtted tänavu kevadel Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud uuringutest, nendest tulenevad järeldused ja arenguvajadused. Tutvustatakse keskkonnateadlikkuse ja -hariduse tegevuskava koostamise protsessi ning osalejatel on võimalik läbi arutelude suunata tegevuskava sisu, valikuid ja otsuseid.

Konverentsi lõpetab akadeemik Tarmo Soomere ettekanne, kus ta mõtestab keskkonnahariduse ehk säästvat arengut toetava hariduse rolli ühiskonnas.

Konverentsi on võimalik jälgida ka otseülekandena aadressil.

Ettekanded on pärast konverentsi järelvaadatavad portaalist www.keskkonnaharidus.ee.

Korraldajad: Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Päevakava

25. oktoober   Päeva juhib Sander Loite

9.30 - 10.00     Tervituskohv

10.00 - 10.15   Avasõnad. Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektor

10.15 - 11.15   „Kliimamuutuste üldine kontseptsioon, dilemmad, geoloogiline ajaskaala“, prof. Alvar Soesoo, TÜ/ TTÜ/ MKM

11.15 - 12.15   „Globaalsed muutused elurikkuse ja koosluste hävitajana“, akadeemik Urmas Kõljalg, TÜ Loodusmuuseumi direktor

12.15 - 12.30   Töötubade tutvustus

12.30 - 13.30   Lõuna Musta Täku Tallis

13.45 - 14.45   I töötuba (töötubade kirjeldused

14.45 - 15.00   Liikumine töötubade vahel (töötoad asuvad kahes majas)

15.00 - 16.00   II töötuba

16.00 - 16.30   Kohvipaus

16.30 - 16.45   Peipsi Koostöö Keskus tutvustab õiglase kaubanduse kohvipausi põhimõtteid

16.45 - 18.30   „Keskkonnaharijate“ organisatsiooni loomine

19.00 - 20.00   Õhtusöök Musta Täku Tallis

20.00              Üllatusesineja

26. oktoober  Päeva juhib Jaan Urb

8.00                Hommikusöök majutuskohtades (Jäneda Mõis, Nelijärve Puhkekeskus)

9.00 - 10.00     Kokkuvõte keskkonnahariduse valdkonna uuringutest, Jaan Urb, OÜ Cumulus Consulting tegevjuht

10.00 - 11.00   Keskkonnahariduse tegevuskavale ühiselt aluse loomine, tegevus töögruppides

11.00 - 11.30   Kohvipaus

11.30 - 12.00   Töögruppide ettekanded

12.00 - 12.30   Analüüs ja kokkuvõtted

12.30 - 13.30   „Keskkonnaharidus inimõiguste komponendina“, Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president

13.30 - 14.00   Lõuna Musta Täku Tallis, ärasõit

Konverentsil osalemise tasu on 10 € osaleja kohta.

Osalustasu sisaldab nii majutust kui ka toitlustust. Keskkonnaamet esitab osalejale arve. Ühest asutusest mitme inimese osalemisel koostatakse koondarve kõigi sama asutuse osalejate kohta juhul, kui arve maksja on asutus.

Osalustasu laekumine kinnitab registreerumise.

Transport Jänedale ja tagasi tuleb igal osalejal ise korraldada.
Jänedale saab sõita rongiga.

Palume konverentsil osalemiseks registreeruda siin.
Registreeruda saab 18. oktoobrini või kuni kohti jätkub. Konverentsile mahub osalema 200 huvilist.