2018. aastal valmis Eesti Keskkonnahariduse ja –teadlikkuse tegevuskava, mille üks eesmärk on luua heatasemelist keskkonnaharidust tagav ja arengut toetav kvaliteedisüsteem. Meil on heameel teatada, et selle eesmärgi elluviimiseks käivitas Eesti Keskkonnahariduse Ühing koostöös  Keskkonnaministeeriumiga projekti, mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Seoses keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi loomisega toimuvad huvitatud osapooltele arutelud teemal „Milline on hea keskkonnahariduslik õppeprogramm?“

 kolmapäeval, 23. oktoobril Narvas, Keskkonnahariduse konverentsil (grupid on täitunud)

ja täpselt samasisuline arutelu

neljapäeval, 31. oktoobril kell 15.00. Tartus, Keskkonnahariduse Keskuses, Lille tn 10.   

Töötoas arutletakse keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kvaliteedi üle. Ajurünnakus otsitakse vastuseid küsimusele: „Millised kriteeriumid iseloomustavad kvaliteetset õppeprogrammi?“ Arutelu juhib Helle Kont Tartu Loodusmajast.

Töötoa paremaks korraldamiseks palume huvilistel end registreerida alltoodud registreerimisvormil, aadressil etalon2020@gmail.com või telefonil 5523290 hiljemalt 28. oktoobriks.