Eilsest saavad viie tööstussektori ettevõtted taotleda riigilt toetust oma tootmise ressursikasutuse hindamiseks ja tõhustamiseks. Toetuse eesmärk on edendada ettevõtlust ressursitõhusama ning seeläbi ka keskkonnasõbralikuma tootmise kaudu. „Prognoosid lubavad, et kui mitusada ettevõtet võtaks oma tootmises kasutusele ressursitõhususe ja ringmajanduse põhimõtted, võime viie aasta pärast arvutada selle pealt kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvat tulu," ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Esimene taotlusvoor puudutab viie sektori tööstusettevõtteid – toiduainetööstus, puidutööstus, mäetööstus, paberi-ja tselluloositööstus ning mineraalsete materjalidega töötlevad ettevõtted. Ressursitõhusate investeeringutega saavutatakse loetletud sektorites senisest tõhusama ressursikasutuse ehk väiksemate kuludega tootmisprotsess, mis kasvatab ettevõtete majandustulemusi ning suurendab konkurentsivõimet. Järgmistes taotlusvoorudes plaanitakse toetusesaajate ringi laiendada.

Eesti on Euroopa Liidu arvestuses ressursitõhususe poolest tagant kolmas. „Viie aastaga viie ressursitõhusama riigi hulka tõusta ei luba, kuid oma praegust positsiooni parandame kindlasti,“ kommenteeris keskkonnaminister Marko Pomerants ning lisas, et lisamotivatsiooni annab seegi, et samaaegselt tahavad ka teised riigid oma kohta oluliselt parandada.

Ressursitõhusate investeeringute taotlemine on mitmeetapiline. Esmalt viivad pädevad audiitorid toetust taotlevas ettevõttes läbi põhjaliku ressursikasutuse analüüsi, et hinnata senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub konkreetne investeeringuvajadus ning toetussumma.

Ressursitõhusate investeeringute toetusvoor numbrites:

  • 110 miljonit eurot on ette nähtud ressursitõhususe meetmest toetuste jagamiseks nelja järgmise aasta peale;
  • 25 miljonit eurot läheb ettevõtete vahel jagamiseks eile avatud ja aasta lõpuni kestvas toetusvoorus;
  • Iga ettevõte saab selles voorus toetust taotleda kuni 2 miljonit eurot;
  • 7500 euroga toetatakse ettevõttes ressursitõhususe analüüsi läbiviimist.

Ressursitõhususe meetme ning toetuse taotlemise kohta saab lisainfot Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt.