Neljapäeval, 9. oktoobril algusega kell 11 toimub Keskkonnaministeeriumis ümarlaud keskkonnaorganisatsioonide esindajatega, et arutada keskkonnamõju hindamise algatamisega seotud probleeme.

Kohtumisele on palutud ettekannet tegema ekspert Kaja Peterson Säästva Eesti Instituudist, kes keskendub keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisele ja sellele, kuivõrd arvestatakse arendustegevuse mõju Natura-aladel.

Tavakohaselt on ümarlauale kutsutud Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmesorganisatsioonid ning Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Loodushoiu Keskuse ja Eesti Looduse Uurijate Seltsi esindajad. Ministeeriumi poolt võtavad osa Harjumaa, Saaremaa, Viljandimaa ja Valgamaa keskkonnateenistuste esindajad. Ümarlauda juhib Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus.

Kohtumised Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaorganisatsioonide esindajate vahel on toimunud alates 2004. aastast, tavapäraselt neli korda aastas. Arutluse all on olnud pakendi- ja jäätmeseadus, ökomaksureform, Natura 2000 võrgustik, illegaalsed metsaraied, keskkonnavastutuse seaduse eelnõu jne.

Toimetas Katrin Lipp, säästva arengu portaal www.bioneer.ee