Keskkonnaministeerium korraldab 14. aprillil konverentsi, kus tutvustatakse keskkonnahoidlike riigihangete korraldamist ja nende olulisust meie kõigi elukeskkonnale.

Igal aastal kulutavad Euroopa Liidu liikmesriikide riigi- ja omavalitsusasutused ligi 17 protsenti sisemajanduse kogutoodangust kaupade ja teenuste hankimisele. Tegu on IT-vahendite, ehitushangete, tekstiilide, toiduainete, puhastusteenuste, elektri, paberi, transpordi jmt.

“Kõik need kaubad ja teenused avaldavad mõju keskkonnale, põhjustades kasvuhoonegaaside teket, saastumist, elurikkuse vähenemist ja loodusvarade ammendumist,” ütles Keskkonnaministeeriumi haldusosakonna nõunik Deevi Asbaum. “Keskkonnahoidlike riigihangetega saab sellist kahjulikku mõju oluliselt vähendada, sest hanketingimustesse lisatakse keskkonnahoidu arvestavad tegurid.”

Praegu on olemas keskkonnahoidlike riigihangete üldised tingimused kümne toote- ja teenuseliigi jaoks. Need on välja töötanud Euroopa Komisjon, sest EL soovib aastaks 2010 muuta vähemalt pool kõigist liikmesriikide hankemenetlustest keskkonnahoidlikuks.

“Meie eesmärk on Eestis jõuda selleni, et kõigepealt tekiksid võrgustikud, millesse on kaasatud kõik keskkonnahoidlikest riigihangetest huvitatud isikud,” ütles Asbaum. “Võrgustike kaudu saab jagada teavet, pidada mõttevahetusi ja vahetada kogemusi, mis aitab meilgi edendada keskkonnahoidu esikohale seadvaid riigihankeid.”

14. aprillil Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses (Uus-Sadama 5) toimuvale konverentsile ongi oodatud kõik need, kes tegelevad keskkonnahoidlike riigihangete poliitika sõnastamise, elluviimise, tutvustamise ja seirega. Osavõtt on tasuta, kuid osalejate arv on piiratud.

Osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 29. märtsiks. Selleks tuleb saata e-kiri aadressil keskkonnaministeerium@envir.ee.

Valminud on ka uus keskkonnahoidlike riigihangete koduleht aadressil http://www.envir.ee/KHRH