Valminud on Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõju hindamise aruanded, millega Keskkonnaministeerium kutsub asutusi ja avalikkust tutvuma ning ettepanekuid esitama.

Keskkonnaministeerium on saanud Nord Streami gaasitrassi piiriülese KMH aruande ning Soome riikliku KMH aruande, mis on kõigile tutvumiseks ministeeriumi koduleheküljel aadressil http://www.envir.ee/311433 ja projekti arendaja kodulehel http://www.nord-stream.com/en/environmental-impact-assessment-permitting.html. Aruannete väljatrükki saab lugeda Keskkonnaministeeriumi keskkonnateabe keskuses ja keskkonnakorralduse büroos.

Eestisse jõudnud aruannetega saab tutvuda ning nende kohta arvamust avaldada kuni 10. maini. Ametliku seisukoha Nord Streami projekti KMH aruannete kohta paneb Eesti riik kokku 8. juuniks. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited KMH aruannete kohta on oodatud Keskkonnaministeeriumi aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-postiga aadressil keskkonnaministeerium@envir.ee.

Riigi ametliku positsiooni kujundamisel nõustab Keskkonnaministeeriumi 10-liikmeline töörühm, milles osalemiseks on andnud nõusoleku näiteks Georg Martin Eesti Mereinstituudist, Ivar Puura TÜ Loodusmuuseumist, Tarmo Soomere Küberneetika Instituudist, Jüri Elken Meresüsteemide Instituudist jne.

Keskkonnaministeerium plaanib korraldada ka Nord Streami KMH aruannete avaliku arutelu, millest teavitame kohe, kui toimumise aeg on selgunud.

Nord Stream tähendab Läänemere kaudu Venemaalt Saksamaale kavandatavat kahe gaasijuhtmega 1220 km pikkust trassi, mille eesmärk on rahuldada Euroopa nõudlust maagaasi järele. Kuna trass läbib Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa majandusvööndit ja/või territoriaalvett, siis otsustavad just need riigid projektiks vajalike tegevuslubade andmise. Selleks algatasid päritoluriigid Nord Streami gaasitrassi keskkonnamõjude hindamise (KMH).