Rohetehnoloogia huvilistele mõeldud kogukonnaüritusel Cleantech Breeze anti Keskkonnaministeeriumile üle rohetehnoloogia valdkonna aasta toetaja eriauhind.

„Keskkonnaministeerium on toetanud ClimateLaunchpadi korraldamist juba teist aastat järjest, sest taoline säästva tehnoloogia võistlus sobitub väga hästi meie üldiste kliimaeesmärkidega.

Küllap ei tule tänapäeval enam kellelegi üllatusena, et kliimamuutused ei ole kauge tulevikustsenaarium ja need toimuvad juba praegu. Seetõttu on ka meie jaoks oluline panustada tehnoloogiatesse, mis aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele või nendega kohanemisele,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt.

ClimateLaunchpad on Euroopa suurim rohetehnoloogia ettevõtlusprogramm, mille tänavune finaalüritus toimus Eestis. Ürituse eesmärk on edendada rohetehnoloogia ettevõtlust, pakkudes alustavatele iduettevõtetele võimalust ennast turundada, saada kontakte ning leida investoreid.

Eestile andis taolise võistluse võõrustamine võimaluse turundada ennast kui soodsat paika, kus rohetehnoloogia ettevõtlusega tegeleda. Üritus tõi kokku 90 alustavat rohetehnoloogia idufirmat, mitmeid investoreid, rohevaldkonna eksperte ja ettevõtjaid.

Lisaks üritustele on Keskkonnaministeerium toetanud ka mitmed rohetehnoloogia projekte, näiteks Terve Eesti Sihtasutuse „Teomeetri“ projekti ning mitmeid ettevõtteid läbi Prototron MTÜ. Kokku on Keskkonnaministeerium 2016. aastal erinevaid rohetehnoloogia ettevõtmisi toetanud ligikaudu 62 000 euroga.

Rohetehnoloogia valdkonna toetuseks läinud raha pärineb Euroopa Liidu perioodi 2013–2020 lennunduse Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute müügist. Saadud tulu kasutatakse kliimapoliitiliste eesmärkide saavutamise toetamiseks, eelkõige kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutuste mõjudega kohanemisega seonduvate innovaatiliste lahenduste leidmist, samuti ettevõtmistele mis muuhulgas aitavad suurendada vastavate iduettevõtete arvu ja puhtamatele tehnoloogiatele suunatud ettevõtlust ning tõsta ka elanikkonna teadlikkust kliimamuutustest.