Neljale 10 000 euro suurusele toetusele saavad kandideerida kõik üritusel Garage48 GreenTech Tallinn 2015 käigus arendatud start-up lahendused.

Keskkonnaministeeriumi toetusel toimunud Garage48 GreenTech Tallinn 2015 eesmärgiks oli keskkonnavaldkonna ja kliimamuutuste mõjudega kohanemisega seonduvate innovaatiliste start-up lahenduste loomine ja arendamine. 

Üritusel arendati esialgse prototüübini 19 keskkonna või rohemajanduse valdkonda kuuluvat ideed. Kõigil lahenduste taga olnud meeskondadel on nüüd võimalus kandideerida keskkonnaministeeriumi 40 000 euro suurusele toetusele. Toetatakse kuni nelja projekti ja ühte projekti maksimaalselt 10 000 euro ulatuses.

Toetuse taotlemiseks peavad meeskonnad hiljemalt 1. juuliks 2015 esitama keskkonnaministeeriumile taotluse, milles on kirjeldatud muu hulgas arendatava start-up lahenduse tehnoloogiline uudsus ja turuvõimekus, mõju kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja/või mõju kliimamuutuste mõjuga kohanemisele ning üldine äriplaan, rahvusvaheline kasvuambitsioon ja tulevikuvisioon.

Laekunud taotlused vaatab üle keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakond ning taotluste hindamiseks kutsub keskkonnaministeerium kokku ekspertkomisjoni. Võitjad selgitatakse välja augustiks.  Toetuste väljamaksmine on vahendatud läbi Garage48.

Toetuseks ette nähtud summa pärineb Euroopa Liidu 2013-2020 aasta lennunduse Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute müügist. Müügist saadud tulu kasutatakse kliimapoliitiliste eesmärkide saavutamise toetamiseks.

Mai teisel nädalavahetusel toimunud Garage48 GreenTech 2015  võitjaks kuulutati  veebilahendus Creatomus, mis võimaldab 3D mudeli kaasabil hinnata ja visualiseerida uue hoone energia- ja ehituskulu.

Teise koha sai PostPal, mis ühendab e-poed läheduses olevate vabade kulleritega, kes liiguvad eelkõige jala, jalgratta, ühistranspordi ja elektriautodega.

Kolmandaks tuli mobiilirakendus VeggieRadar, mis ühendab aiapidajad, kes soovivad oma saadusi müüa või tasuta ära anda, ning inimesed, kes soovivad tarbida kohalike aiapidajate kasvatatud toitu.

Pakri teadus- ja tööstuspargi eriauhinna pälvis Visual Air, mis annab inimestele mugava juurdepääsu õhukvaliteedi infole. Microsofti eriauhinnad said loodusfotograafidele mõeldud mobiilirakendus Forest Captain ja nahka kaitsev rakendus Uvicorn.

Kõigi osalenud lahendustega on võimalik tutvuda siin.