Reedel, 3. oktoobril algusega kell 10 toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) Eesti-Saksa fluoreeritud kasvuhoonegaaside ühisprojekti lõpuseminar, kus käsitletakse nende gaaside vähendamise vajadusi ja võimalusi ning antakse ülevaade projekti tulemustest.

Reedel, 3. oktoobril algusega kell 10 toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) Eesti-Saksa fluoreeritud kasvuhoonegaaside ühisprojekti lõpuseminar, kus käsitletakse nende gaaside vähendamise vajadusi ja võimalusi ning antakse ülevaade projekti tulemustest.

Fluoreeritud kasvuhoonegaaside (f-gaaside) näol on tegemist ainsate kasvuhoonegaasidega, mida looduses ei esine, vaid mis on tööstuslikul otstarbel välja töötatud. Näiteks kasutatakse f-gaase külma- ja kliimaseadmetes, tuletõrjekustutites, lahustites, kõrgepingejaotlates ja aerosoolides. Tegemist on väga tugevamõjuliste gaasidega, mis võivad talletada soojust süsihappegaasist kuni 22 000 korda tõhusamalt ning püsida atmosfääris tuhandeid aastaid.

Konverents “Fluoreeritud kasvuhoonegaaside vähendamise vajadused ja võimalused” toimub Eesti-Saksa ühisprojekti „Haldussuutlikkuse tõstmine fluoreeritud kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamiseks Eestis” raames.

„Vastavalt Euroopa Liidu fluoreeritud kasvuhoonegaaside määrusele ühtlustatakse liikmesriikide poolt esitatavaid kvaliteedinõudeid ettevõtetele ja nende töötajatele, kes kasutavad fluoreeritud gaase,“ ütles Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhatuse esimees Margus Kört. „Selle projekti eesmärk oligi Eestis juurutada ühtne süsteem nii fluoreeritud kasvuhoonegaasidega kokkupuutuvate töötajate väljaõppe kui ka ettevõtete sertifitseerimise osas. Samuti keskendusime projektis regulaarsele f-gaaside inventeerimisele ning lekkekontrollile, trahvisüsteemi rakendamisele ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete märgistamisele.“

Projekti tulemustest annavad konverentsil ülevaate Saksa eksperdid. Samuti annavad nad hinnangu Eesti suutlikkusele Euroopa Liidu nõuete rakendamisel ja soovitusi, kuidas f-gaaside vähendamise osas tulemuslikum olla.

Keskkonnaministeeriumi spetsialistid tutvustavad konverentsil Euroopa Liidu kliimamuutuste poliitikat ja Eesti osalemisest selles. Samuti tuleb juttu nii riiklikest kui ka ettevõtete-poolsetest kohustustest fluoreeritud kasvuhoonegaaside vähendamise osas.

Muuhulgas demonstreerib Eesti Keskkonnauuringute Keskus gaasilekke mõõteriistu ja seda, kuidas eemaldada ainet kasvuhoonegaasi sisaldavast seadmest.

Projektiga olid peale Keskkonnaministeeriumi ja tema hallatavate asutuste Info-ja Tehnokeskuse, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse seotud veel Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnokontrolli Keskus, Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Päästeamet ning suur hulk ettevõtteid ja erialaliite (sh Külmaliit, Turvaettevõtete Liit jne), kes antud valdkondades tegutsevad.

Fluoreeritud kasvuhoonegaaside projekt kestis juuli 2007-september 2008. Projekti rahastati Transition Facility 2005 riiklikust programmist 675 000 euro ulatuses. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasfinantseeris projekti 25 000 euro ulatuses.

Seminari päevakava on leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/1081220.

Toimetas Katrin Lipp, säästva eluviisi portaal www.bioneer.ee
Foto: www.embassyflag.com