Kolmapäeval, 10. detsembril algusega kell 13 toimub Keskkonnaministeeriumi 1. korruse saalis (Tallinnas Narva mnt 7a) Soome täiendava (uue) tuumaelektrijaama rajamise keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu, teatas Keskkonnaministeerium.

Fennovoima Oy kaalub uue ühe või kahe reaktoriga tuumaelektrijaama ehitamist kas Pyhäjoki, Ruotsinpyhtää või Simo piirkonda. Pyhäjoki ja Simo asuvad Soome lääneosas (Kesk-Soomes), Ruotsinpyhtää aga Lõuna-Soomes, Soome lahe ääres.

Tuumaelektrijaama elektriliseks võimsuseks on kavandatud 1500–2500 MW. Ehituse algus on kavandatud aastaks 2012, uus jaam peaks käivituma 2020 eesmärgiga suurendada konkurentsi elektriturul ning tagada tarbijate varustamine elektriga. Elektrijaama rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne annab ülevaate, missugused mõjud võivad jaamaga kaasneda.

KMH aruanne on koostatud inglise keeles, selle kokkuvõte on tõlgitud eesti keelde. Materjalidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroos (Narva mnt 7a, Tallinn, tuba 428) ja ministeeriumi kodulehe vahendusel aadressil http://www.envir.ee/962565.

Keskkonnaministeerium ootab arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta kas avaliku arutelu ajal või kirjalikult kuni 18. detsembrini aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või keskkonnaministeerium@envir.ee. Edastame need koos Eesti seisukohaga Soome Vabariigi Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 7. jaanuariks 2009.

Kolmapäevasel arutelul osalemiseks palume võimalusel ette registreeruda tel 6262 974 või e-posti aadressil irma.pakkonen@envir.ee.