Tänasest, 28.-29. maini osaleb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Leedus Marcinkonyses Balti Ministrite Nõukogu kohtumisel, et koos Läti ja Leedu kolleegidega arutada keskkonnaküsimusi.

Kohtumise raames on kolmel balti keskkonnaministril kavas käsitleda kõikidele Läänemere äärsetele riikidele huvi pakkuvat Nord Steami gaasijuhtme keskkonnamõju hindamise aruannetega seonduvat. „Läänemere keskkonnaseisund on meie kõigi ühine mure ja mõttevahetus ning hinnangute vahetamine sel teemal on ääretult tähtis,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Ka tuleb kohtumisel juttu Euroopa Komisjoni koostatud dokumendist biojäätmete kohta, mille üle praegu Euroopa Liidus arutelud käimas on. „Biojäätmete teema on arutlusel olnud üle 10 aasta ja siiski on praegu veel ebaselge, kas on otstarbekas eraldi direktiiviga reguleerida biojäätmete käitlemist või mitte, sest riikide arvamused on olnud siin erinevad ja erisusi on olnud ka Balti riikide seisukohtades,“ märkis Tamkivi. „Eesti on toetanud selgemate reeglite kehtestamist biojäätmete käitlemisele EL tasemel.“

Ministri sõnul on kohtumisel kahtlemata vaja vahetada infot ka piiriülese jäätmeveo kohta, kuivõrd Schengeni lepingu kohaselt sisulist kontrolli selle tegevuse üle ei ole ja seetõttu selle tulemusel liiguvad naaberriikide vahel ka sellised jäätmevood, mis ei ole vastavuses EL piiriüleste jäätmevedude nõuetega.

Samuti vahetatakse kohtumisel teavet GMO-vabade piirkondade loomise võimaluste üle Baltimaades. „Lätis on arutatud võimalust, et looduskaitsealad võiks riiklikul tasandil muuta GMO-vabaks tsooniks,“ selgitas Tamkivi. „Eesti ei ole põhimõtteliselt vastu GMO vabade tsoonide loomisele, kuid toetame selles osas Euroopa Komisjoni, kelle hinnangul saab selliseid tsoone luua ainult vabatahtlikkuse alusel“.