Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi moodustas ametkondade vahelise töögrupi ebaseadusliku kalapüügi ja kalakäitlemise ohjamiseks.

Töögrupi eesmärk on koordineerida ametkondade vahelise koostööna kalapüügi ja kala edasise käitlemisega seotud järelvalve ja kontrolli teostamist.

Töögrupi eestvedamisel hakatakse erinevates ametkondades kalapüügi ja kala edasise käitlemise kohta infot vahetama ja seda kontrollima. Saadud andmete põhjal saab ühiselt tõhustada järelevalvet, hõlmates kogu kalakäitlemise ahelat.

Oma tegevustest hakkab töögrupp vähemalt kord kvartalis andma ülevaadet keskkonnaministrile.

Töögruppi kuuluvad nii Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaministeeriumi, Veterinaar-ja Toiduameti, Politsei-ja Piirivalveameti ning Maksu-ja Tolliameti esindajad.

Töögrupp moodustati vastavalt sel aastal juunikuus Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Peipsi Kalurite Ühingu ja Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu vahel sõlmitud vaba tahte lepingule, millega soovitakse tagada kalavarude säästlik kasutamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel.