Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi osaleb täna, 20. oktoobril Luksemburgis EL keskkonnanõukogu istungil, kus antakse ülevaade riikidevahelistest läbirääkimistest kliima- ja energiapaketi osas. Lisaks tehakse ettevalmistusi detsembri alguses Poolas toimuva ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli osaliste konverentsiks.

Keskkonnanõukogu kohtumisel annab EL eesistujariik Prantsusmaa ülevaate eduaruandest kliimat ja energiat käsitleva meetmepaketi kohta. „Eesti kiidab eduaruande heaks, samas on Eesti seisukohalt probleemiks kvoodikaubandus ja elektri import kolmandatest riikidest Euroopa Liitu, mis on ausa konkurentsi tagamise küsimus,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Samuti kujundab keskkonnanõukogu ühised seisukohad detsembri alguses Poolas Poznanis toimuva ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 14. istungjärguks ja Kyoto protokolli osaliste 4. kohtumiseks. „Poznani kohtumine on esimene oluline samm läbirääkimiste teel ning peaks looma eeldused tulemuslikuks kohtumiseks järgmisel aastal Kopenhaagenis,“ märkis Tamkivi. Ta lisas, et konverentsil toimuvate kohtumise eesmärk on 2009. aastal saavutada kokkulepe, mis puudutab tegevusi pärast Kyoto protokolli lõppemist 2012. aastal. „Samas on vaja selgeks rääkida ka mõned tehnilised küsimused, näiteks süsinikukoormuse sihtnumbrite ja kasvuhoonegaasidega kauplemise oksjonil teenitud raha kasutamise osas,“ selgitas keskkonnaminister Eesti seisukohti.

Peale kliimamuutustega seonduvate küsimuste arutab EL keskkonnanõukogu ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust, mis puudutab hülgetoodetega kauplemist. „Eesti on loomulikult seisukohal, et hülgeid tuleb kaitsta,“ ütles keskkonnaminister. „Samas tundub, et see määrus ei arvesta nende liikmesriikide huvidega, kus praegu toimub väiksemahuline ja hästi korraldatud hülgejaht,“ märkis ta. „Määruse eesmärk peaks olema suuremahulise hülgeküttimise reguleerimine, mitte praeguse tagasihoidliku hülgejahi saadustega kauplemise veel keerukamaks muutmine.“

Toimetas Katrin Lipp, www.bioneer.ee
Allikas: Keskkonaministeerium