18. aprillil avati LIFE programmi 2018. aasta taotlusvoor. Keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojekte toetatakse sel korral ligikaudu 400 miljoni euroga.

„Hea uudis on see, et nüüdsest on projektide taotlemine lihtsam kui varem. Uus, kahe-etapiline taotlemise süsteem Keskkonna allprogrammis annab positiivse vastuse korral taotlejale ka kindlust idee sobilikkuse ja rahastamise võimalikkuse kohta,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. Nii tuleb esimeses etapis esitada kuni 10 lehekülje pikkune kontseptsioon ning hiljem, positiivse vastuse korral täistaotlus.

Programm katab suure hulga keskkonnateemasid ning tänu paindlikkusele ei ole projekti eelarve, kestvus, mastaap ja sisu toetuse andja poolt fikseeritud. Oluline on, et projektiga lahendataks või proovitakse lahendada olulise mõjuga keskkonnaprobleemi ning see peab aitama kaasa mõne Euroopa Liidu direktiivi või strateegia eesmärkide täitmisse.

Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärgiks on katsetada või edasi arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule.

Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit.

Samuti toetakse LIFE programmist projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud (riigiastusued, MTÜ-d, ülikoolid, ettevõtted jt). Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Euroopa Komisjon ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi (e-proposal).

Taotluste esitamise tähtajad 2018. aastal on järgmised:
Keskkond ja ressursitõhusus (eeltaotlus 12. juuni; täistaotlus oktoober 2018)
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (eeltaotlus 14. juuni; täistaotlus oktoober 2018)
Kliimaprojektid (täistaotlus 12. september 2018)

Programmi võimaluste ja tingimuste tutvustamiseks korraldab Keskkonnaministeerium kaks infopäeva:
02. mail Tallinnas kell 10:00-15:00 Viru hotellis  (avab peaminister Jüri Ratas)
03. mail Tartus kell 11:00-16:00 Dorpat Hotell ja Konverentsikeskuses
Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreermine

Lisainfo programmi kohta.