Keskkonnaameti poolt ellu kutsutud tunnustusprogrammi Keskkonnakäpp konkursile on esitatud üle Eesti juba 40 võistlustööd. Esitatud projektid keskenduvad suures osas ressursisäästlikkusele, materjalide taaskasutusele ja loodushoiule.

Keskkonnakäpa auhinnale saab kandidaate esitada veel kuni 30. aprilli südaööni. Võitjad selguvad 10. juunil toimuval Keskkonnakäpa galal.

Konkursile saab esitada kõiki keskkonda väärtustavaid ideesid, mis on suurendanud teadmisi keskkonnast ja kujundanud jätkusuutlikku arengut toetavaid hoiakuid.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistiku sõnul on hea meel tõdeda, et agaraid kandideerijaid on olnud nii lasteaedade, algkoolide, põhikoolide kui ka gümnaasiumide hulgas. „Tundub, et info on jõudnud koolideni üle Eesti. Kandideerijaid on nii Vokast, Aakrest, Kohilast kuni Lümandani välja. Selle üle on meil ainult hea meel. Kindlasti ootame konkursile kandideerima ka keskkonnaharidust pakkuvaid asutusi ja organisatsioone.“

Kokku saab konkursil kandideerida viies sihtrühmas:

·         keskkonnasõbralik lasteaed;

·         keskkonnasõbralik õpilasrühm/klass;

·         keskkonnasõbralik õpetaja;

·         keskkonnasõbralik kool;

·         keskkonnasõbralik keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon.

Lisaks žüriile saab ka rahvas valida oma lemmiku kõikides eelmainitud kategooriates.

Keskkonnasõbraliku haridustegevuse konkurssi Keskkonnakäpp 2014 toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm „Keskkonnahariduse arendamine“.