Keskkonnaminister Siim Kiisleri kommentaar linnujahi teemal vastusena Eesti Ornitoloogiaühingu 22.11.2017 pressiteatele.

  • Arvamused
  • 28. november 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Teisipäevasel ümarlaual osalenud osapooltest ei leidnud keegi peale EOÜ, et päevalimiit oleks töötav lahendus kõikidele jahiturismiga seotud probleemidele.

Vastupidi - limiidid panevad jahimehi salgama, kaob ülevaade kui palju veelinde kütitakse. Limiitidest kinnipidamist on väga keeruline kontrollida, näiteks saab kontrollile öelda, et saak on kamba peale igaühel vastavalt kvoodile. Selles osas ollakse väga leidlikud.

Iga kontroll tähendab suurenevat halduskoormust, samuti ei peaks me tegelema tagajärgedega ehk kontrollil leitud eksimustega vaid ennetamisega. Kvootidega suureneb ka jahipraagi osakaal, sest iga kaugele vette kukkunud linnu järgi ei minda, kuna limiit on ees.

Ja mis põhiline - eetiline probleem ehk reklaampildid, millel poseeritakse mitme jahimehe mitme päeva saagiga, jätkuvad.  

Veelkord ka numbritest - täna kütitakse Eestis ühel jahihooajal üle 12 000 veelinnu,  millest ligi 5000 on haned ja lagled. Eestis peatub rändel ligikaudu miljon hane ja lagle. Soomes kütitakse aastas üle poole miljoni veelinnu. Seda on ka EOÜ selgelt välja öelnud, et jahiga pole arvukate rändliikide seisundit võimalik kuidagi mõjutada ega ohustada.

Jahituriste käib Eestis aasta jooksul keskmiselt 3000, neist linnujahil 800.

Eestis on linnuliikide käekäigule kohanduv jahiregulatsioon olemas. Selleks, et piiranguid seada, tuleb lähtuda liikide seisundist – kui arvukus on kehv, siis tuleb jahti piirata või see üldse keelata. Jaht on lubatud ainult heas seisundis liikidele. Osade jahilindude arvukus on kiirelt kasvamas, koos sellega ka põllumajanduslike kahjude hulk. Jaht on vajalik lindude põldudelt peletamiseks.

Lõpetuseks – kõik laua taga olnud leidsid, et probleem on välismaiste jahimeeste teadlikkuses ning et teadlikkuse tõstmise kohustus on vaja õiguslikult reguleerida. See on kiireim tee lahenduseni. Mitte päevalimiit, mille olemasolu ei aita mitte kuidagi kaasa jahimeeste teadlikkuse suurendamisele.