Täna tähistab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) oma 10. tegevusaastat keskkonnakonverentsiga „Loodushoid algab teadmistest“, mis keskendub inimeste teadmiste ja käitumise seostele ning käitumise keskkonnamõjule. Samuti antakse konverentsi lõpus välja hea koostööpartneri ja keskkonnasõbra autasu Aasta Sipelgas 2010.

KIK on viimase kümne aasta jooksul rahastanud 12 623 projekti kokku enam kui 15,2 miljardi Eesti krooniga nii Euroopa Liidu fondide kui Eesti keskkonnatasudeks kogutavatest vahenditest. Ehkki rahaliselt on kõige suuremaks toetusvaldkonnaks jätkuvalt veemajandus ehk puhta joogivee heaks tehtavad investeeringud, on projektiarvult suurimaks valdkonnaks keskkonnateadlikkus.

KIKi toetused

„Ma olen täiesti veendunud, et lähiaastatel liigub meie rahastustegevus järjest enam keskkonnateadlikkuse projektide poole,“ arvas KIKi juhatuse liige Kalev Aun. „Ühelt poolt on see tingitud sellest, et rahaliselt ja ehituslikult mahukad projektid, mida veemajanduse infrastruktuur kahtlemata on, saavad valmis. Teisalt mõistetakse üha enam, et loodushoid saab tõepoolest alguse inimese mõttemaailmast ja teadmistest ning seetõttu tuleb lapsi varakult selles osas harima hakata,“ lisas ta. „Kindlasti toob lähitulevik meile rohkem tegevust ka taastuvenergeetika suunal, sest investeeringud energeetikasse ja just rohelisse energiasse on muutunud aastatega järjest mahukamaks ning olulisemaks,“ sõnas Aun.

Mustpeade Majas kell 11 algaval konverentsil tulevad käsitlusele teemad loodushoiu erinevatest aspektidest. Kas kaitsta hülgeid või kultuuri, küsib Mart Jüssi. Kas Eestis võib hüdroenergeetikat roheliseks energiaks pidada, pärib Jaak Tambets. Samuti tulevad arutlusele erinevad viisid, kuidas inimest looduse osas harida. Lada Mehikas Nõmme Loodusmajast räägib tööst lastega, Holger Koot JCI GO Kojast Killerkoti kampaaniast ning Osoonist tuntud ajakirjanik Sven Paulus ajakirjanduse rollist selles kõiges. Lisaks võtavad sõna keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov, Marika Siht keskkonnaministeeriumist, Säästva Eesti Instituudi projektijuht Kaja Peterson ja KIKi juhatuse liige Kalev Aun.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on KIKist võimalik taotleda laenu keskkonnaprojektide arendamiseks.