Kiviõli elanikud paluvad valitsusel pöörata tähelepanu kohalikule keemiatööstusettevõttele, mis pärast Keskkonnaminister Jaanus Tamkivilt uue põlevkivikaevandamise loa saamist on asunud taas linna õhku endises taktis saastama.

Foto: MTÜ “Saastevaba Kiviõli”. Fotodel on KKT katlamaja korsten, fotod on tehtud 18. veebruaril 2011.
Fotodel on KKT katlamaja korsten.
Fotod on tehtud 18. veebruaril 2011.
Foto: MTÜ “Saastevaba Kiviõli”.


MTÜ “Saastevaba Kiviõli” teatel ei ole Kiviõli Keemiatööstuse (KKT) korduvad lubadused õhureostamise probleemi lahendada tulemust andnud.  2011. aasta algusest peale on olukord õhureostuse osas isegi halvenenud ja Kiviõli elanikud peavad jätkuvalt musta tossu sisse hingama.

MTÜ “Saastevaba Kiviõli” juhatuse liikme Svetlana Heino sõnul kinnitas ettevõte veel aasta tagasi, et sügiseks kaob must suits ära. Eelmise aasta septembris teatas ettevõte, et on “õlitootmisseadmele paigaldanud filtri”. MTÜ vaatlused aga näitavad, et õhureostus ei ole kuhugi kadunud: must toss ja kirbe hais on linnaelanike pidevad kaaslased.

„Lootsime, et valitsus sunnib Kiviõli Keemiatööstust enne uue kaeveloa väljastamist astuma konkreetseid samme ka keskkonnareostuse probleemide lahendamiseks. Kuid kohalike elanike proteste ei aktsepteerita ja elanikele ei tagata Eesti riigis vastuvõetavaid elutingimusi. Keskkonnajärelvalve ametnikud piirduvad ainult protestide registreerimisega, mitte probleemide lahendamisega. Kiviõli Keemiatööstuse keskkonnarikkumiste vaikiv heakskiitmine viitab riikliku järelevalve puudulikkusele,” ütles Heino.

Eelmisel aastal pöördusid Kiviõli, Sonda ja Maidla elanikud Riigikogu keskkonnakomisjoni, õiguskantsleri, keskkonnaministri, majandusministri, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste keskkonnakaitseorganisatsioonide poole palvega korraldada sõltumatu ekspertiis Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-s toimuvate keskkonnarikkumiste ulatuse tuvastamiseks.

“Tänu kodanikuaktiivsusele otsustas Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu eraldada Keskkonnainspektsioonile peaaegu 60 000 eurot projekti „Välisõhu kvaliteedi uuringute läbiviimine Kiviõli linnas“ teostamiseks, kuid see ei ole tänase päeva seisuga tööle rakendunud,” lisas Heino.

Tema sõnul ei ole keskkonnasaaste probleem tekkinud eile: kohalikud elanikud on olnud sunnitud sellega leppima kümneid aastaid ning lõppu sellele pole näha. “Saaste mõjutab meie kõigi olevikku ja tulevikku. Millise elukeskkonna jätame oma lastele ja lastelastele, sellele peab riik aga mõtlema juba täna!” ütles Heino.

2010. aasta aprillis Kiviõli elanike poolt loodud MTÜ „Saastevaba Kiviõli“ peamine eesmärk on Kiviõlis toimuvate keskkonnaohtlike tegevuste lõpetamine ja keskkonnasõbraliku linnaruumi arendamine.