ÜRO Pariisi kliimakonverentsil kirjutasid nädalavahetusel ligi 200 riiki alla fossiilkütuste ajastu lõpule eesmärgiga vähendada inimtekkelisi kliimamuutuseid.

Kui esialgne eesmärk oli kokku leppida tegevuskavas, millega maailma keskmise temperatuuri tõus pikemas perspektiivis jääks alla 2°C, siis õiguslikult siduv rahvusvaheline kokkulepe sai mõnevõrra karmim. Nii arenenud riigid kui ka arengumaad peavad oma heitkoguste piiramises püüdlema, et üleilmne temperatuuri kasv ei ületaks 1,5 °. Lepe näeb ette ka edusammude regulaarset ülevaatamist, et riikide kohustusi vajadusel tõsta.

Taastuvenergia on kiireim, puhtamaim, turvalisim ja majanduslikult otstarbekaim viis riikidel oma kliimaalased lubadused ellu viia ning 90% leppes osalevatest riikides on lubanud taastuvenergiat senisest rohkem kasutada. 70 riiki näeb tuuleenergiat peamise tehnoloogiana sel teel.