Luhtunud ja taasleitud plaanid

"Be soft,

Do not let the world make you hard.

Do not let the pain make you hate.

Do not let the bitterness steal your sweetness.

Take pride that even though the rest of the world may disagree,

You still believe it to be a beautiful place."

Need read, mis on laenatud Kurt Vonnegutilt, ringlesid Friends of the Earth keskkonnaaktivistide kirjavahetuses pärast Pariisis toimunud terroriakte. Julgustati üksteist toetama ning mitte reageerima toimunule hirmu ega vihaga. Rõhutati, et meil peab püsima positiivne nägemus sellest maailmast, kus elame, sest just optimism annab jõudu võidelda ümbritseva ebaõigluse vastu.

Jutt käis konkreetsemalt Pariisis toimunud kliimakonverentsist ning tõigast, et pärast Pariisi terrorirünnakut keelati ohutuse tagamise eesmärgil ära igasugused massikogunemised tänavatel, sealhulgas ka keskkonnaaktivistide pikalt planeeritud meeleavaldused COP21 teemadel. Siiski toimus ümberkoordineerumine kiiresti ning mõeldi läbi ja kinnitati uued plaanid, kuidas soovitud sõnumid kogu maailmale kuuldavaks ning nähtavaks teha.

Kindlasti vajab äramärkimist kirglik hingestatus, millega aktivistid vabatahtlike kliimakohtumist ette valmistasid - panna vabatahtlikud nii Euroopas kui ka väljaspool seda tegutsema ühise idee nimel ning koordineerida inimeste Pariisi tulekut, sealolekut, minekut - see on suur töö. Lisaks veel kõik eelneva aasta jooksul korraldatud kokkusaamised Euroopa erinevates linnades, kus arutati detailideni samalaadseid kui ka riigiti varieeruvaid kommunikatsioonitegevusi.

Sõnumid, mis olid, on ja jäävad

Eesmärk, millega Pariisi koguneti, kandis energiarevolutsiooni nime ning peamiste sloganitena kasutati märksõnu #PeoplePower #ClimateJustice #Peace ehk võim rahvale, kliimaõiglus ja rahu.

Miks selline nimetus?

Sest aktivistid näevad hetkel suurima probleemina fossiilsete kütuste kasutamist ning leiavad, et kõik riigid peaksid keskenduma taastuvenergia allikate loomisele ning nende kasutamisele. Maakera keskmine temperatuur on tõusnud ühe kraadi. Iseenesest ei näi see number suur, kuid põhjustab siiski kliimas suuri muutusi.

Riigid peavad hakkama tegutsema selle nimel, et antud number ei ületaks kindlasti kahe kraadi piiri, sest siis väljuvad kliimaprobleemid igasuguse kontrolli alt. Paljud riigid juba panustavad aktiivselt taastuvenergiate kasutuselevõttu, kuid see peab toimuma veelgi kiiremini ja võimalikult suure arvu riikide osavõtul. Stsenaarium näeb ette üleminekut täielikule taastuvenergia kasutamisele, CO2 tootmise? lõpetamist ning tuumaenergia kasutamise järk-järgulist vähendamist kuni sellest täieliku loobumiseni. On kätte jõudnud aeg radikaalsemate ja konkreetsemate otsuste tegemiseks ja nende täideviimiseks - on aeg revolutsiooniks!

Miks sellised sloganid?

Sest rõhutakse teadmisele, et muutused saavad alguse iga üksikisiku tegevusest. Iga inimese käes on võimalus siin maailmas midagi muuta - kuid veelgi mõjusam on see võim, kui kõrval on toetamas samutimõtlejad ning selgelt teadvustatud ideede eest võideldakse kogukonnana. Seepärast oli oluline ka Pariisi aktsioon - tuldi kokku, sest koos suudetakse oma soovidest palju jõulisemalt märku anda.

Eelkõige suurriikides, kus tööstusrevolutsiooni kiirest arendamisest nii hõivatud ollakse, et märkamata jääb kahju, mida lähem ja kaugem looduskeskkond seetõttu kanda ei suuda, paneb muretsema laiema avalikkuse. Just arenenud riikide tegevus, antud juhul liigne CO2 tootmine põhjustab niigi probleemse kliimaga riikides veelgi rohkem lisapingeid.

Paljud on sunnitud oma kodupaiga hülgama ja mujalt soodsamaid tingimusi otsima. Samuti on ebaõiglane see, kui kogukond inimesi tegeleb keskkonnasõbralikumate eluviiside propageeerimisega, kuid suurettevõtted muudavad keskkonda saastades need ponnistused olematuks. Selget ja kompromissitut teadvustamist vajab tõik, et kõigil on õigus elule puhtas keskkonnas ja oma kodupaigale. Pariisis toimunu valguses rõhutatakse ka rahu tagamist. Ühtki muutust ei tohiks läbi viia vägivaldsel moel, vaid tuleb säilitada tasakaal.

Pariisis toimunud keskkonnaaktivistide demonstratsioon oli millegi suure algus, mitte lõpp. Aasta 2016 toob endaga kaasa veel palju aktsioone ning meeleavaldusi - hoidkem kätt pulsil.