ELi strateegia kliimalepingu osas pärast Kopenhaageni tippkohtumist oli teisipäeval  Euroopa Parlamendi liikmete arutlusteemaks, milles osales ka ELi kliimavolinik Connie Hedegaard. Viimase sõnul tuleb ELil hoogsalt jätkata õiguslikult siduva lepingu taotlemist, mis loodetavasti sõlmitakse Mehhikos toimuval konverentsil.

Parlamendiliikmed küsitlesid volinik Hedegaardi komisjoni 9. märtsil välja tulnud strateegia osas kliimamuutuse ohjamisel.

Strateegias märgitakse, et soovitakse jätkata ülemaailmseid jõupingutusi kliimamuutuse ohjamisel. Komisjoni teatises tehakse ettepanek, et EL hakkaks kiiresti ellu viima eelmise aasta detsembris Kopenhaagenis sõlmitud kokkulepet, eriti seoses stardirahadega arenevatele riikidele.

Samuti ütleb strateegia, et samal ajal peaks EL jätkuvalt püüdlema tugeva ja õiguslikult siduva rahvusvahelise kokkuleppe poole, mille alusel võtaksid kõik riigid reaalselt kliimameetmeid. Selleks tuleb Kopenhaageni kokkulepe siduda ÜRO kliimaläbirääkimistega ning tegeleda Kyoto protokolli kitsaskohtadega.

Et saada suuremat toetust ÜRO läbirääkimistele, peab EL partnereid jõulisemalt kaasama, mida komisjon püüab teha tihedas koostöös nõukoguga ja Euroopa Parlamendi toetusel.

Hedegaardi sõnul võib leping hoolimata ELi valmisolekust venida. Tema sõnul peab olema ettevaatlik ootustega Mehhikos toimuvalt, sest järjekordne läbikukkumine toidab vaid skeptikuid.

Parlamendi suurima fraktsiooni Euroopa Rahvapartei esindaja Richard Seeberi sõnul on Euroopas usalduskriis, mis puudutab kliimamuutuse põhjuseid. "Te peate teadma, et on küsitlusi, mille järgi vaid 30 protsenti Euroopa kodanikest usub, et CO2-l on kliimamuutusele mõju."

Sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Jo Leinen ütles, et ta kardab kliimalepingu läbirääkimistelt samasugust tagasioidlikku tulemust nagu Doha kaubandusläbirääkimistelt, mille lõppkokkuleppe saavutamine venib aastast aastasse.

Liberaalide esindaja Chris Daviese sõnul sõltub kliimaleppe osas EL teistest osapoolte valmidusest ja ei saa lepingut üksinda sõlmida. "Vaja on nii palju sõpru kui võimalik," märkis ta.