Euroopa Parlamendi saadikud näevad lahendust "kolmandas tööstusrevolutsioonis", mis aitaks võidelda kardetust kaugemale arenenud kliimamuutustega. Kolmapäeval pidas parlamendi ees kõne Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas, kes rõhutas oma kõned vahetusprotsessi "rahu maa eest" (land for peace).

Kliimamuutuste ebasoodsad mõjud arenevad tunduvalt kiiremini ning on palju tõsisemad kui algselt arvatud, nii väidab kliimamuutuste ajutise komisjoni viimane raport.
 
Üleskutse "kolmandaks tööstusrevolutsiooniks" tähendab kliimamuutuste teemalist innovatsiooni ning probleemi lülitamist kõikidesse sfääridesse ja poliitikasuundadesse. Lisaks soovitab raport tungivalt kodanike kaasamist ülemaailmse kliimasoojenemise vastu.
 
Konservatiivist raportöör Karl-Heinz Florenzi sõnul tuleb inimesi pigem motiveerida kui keelata. Saksa saadiku arvates saab igaühte julgustada tegema koduses majapidamises väikestviisi kliimamuutuste vastast võitlust. Raporti järgi vastutavad 1/5 heitgaaside eest just nimelt majapidamised.

Allikas: http://www.europarl.europa.eu