Kliimamuutuste tagajärjel peab ligikaudu 75 miljonit Vaikse ookeani saarte elanikku lahkuma oma kodudest aastaks 2050, kirjutas Bonnie Malkin Suurbritannia ajalehes Telegraph.

Vabatahtlike poolt läbi viidud uuringu kohaselt on Vaikse ookeani saarte elanikud kliimamuutuste efekti juba omal nahal tunda saanud, sest toitu ja joogivett piirkonnas on vähem, malaariajuhtumeid on rohkem ja sagenenud on ka tormide ning üleujutuste hulk. Paljud inimesed on sunnitud kolima uutele kõrgematele saartele või oma kodusaare kõrgematele osadele; otsima uusi kaevukohti, sest vanad kaevud ujutatakse merevee poolt üle ja muutma igapäevaseid toimetulekumustreid.

Kuigi mitmed saared on asunud ennast muutma „kliimakindlamaks“ - istutades mangroove ja külvates heina erosiooni vastu ning võttes kasutusele soolaresistentseid sorte põllumajanduses – ei pruugi sellest piisata. Võib juhtuda, et kõiki hädas olevaid inimesi lihtsalt ei saa riigisiseselt enam ära jaotada.

Vaesuse ja ebaõigluse vastu võitleva ühenduse Oxfam Australia aruandes “The Future is Here: Climate Changes in the Pacific” ennustati, et paljude saarte elanikest saavad üsna tõenäoliselt rahvusvahelised kliimapõgenikud, kui arenenud ja rikkad riigid ei võta ette suuri muutuseid keskkonnahoidliku käitumise osas, eriti kasvuhoonegaaside emissioonide osas.

Aruandes tõdetakse, et abi oleks sellest, kui Austraalia emiteeriks hiljemalt aastal 2020 40% vähem kasvuhoonegaase kui 1990. aastal seda tehti. Samuti kutsutakse üles teisi riike selle üleskutsega tegutsedes liituma. Ka rahaline toetus kliimamuutustega hädas olevatele saartele, mis praegu on 150 miljonit dollarit, peaks olema vähemalt kahekordne.

Austraaliale on korduvalt mõista antud, et riigilt oodatakse suurusele vastavat panust piirkonna probleemide lahendamisse. Kõigil kliimaohvritel ei ole võimalust oma riigisiseselt ümber kolida, sellepärast on tähtis, et Austraalia valitsus alustaks teiste riikidega koostööd kohe.

SB saatkonna logo'

Allikad:

Bonnie Malkin "Climate change to force 75 million Pacific Islanders from their homes" http://www.telegraph.co.uk

Laurelle Keough "The future is here: new report on climate change in the Pacific highlights need for action now" http://www.oxfam.org.au