G8 juhtivate tööstusriikide hulgas on kliimamuutuste käsilevõtmises viimasel kohal Kanada, sellal kui Saksamaa on esimene, teatasid Maailma Looduse Fond (WWF) ja Saksamaa kindlustushiid Allianz sel kolmapäeval.

Enne iga-aastast G8 tippkohtumist välja antud hinnangu kohaselt, tasub muret tunda Kanada pärast, sest viimase kasvuhoonegaaside emissioonid tõusevad kõrgemale ÜRO Kyoto protokollis lubatust.

Aruandes öeldakse: “Kanada emissioonid ühe inimese kohta on suurimate hulgas maailmas. Kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise vahe- ja pikaajalised eesmärgid on ebapiisavad. Plaan vähendada emissiooni arendati välja eelmisel aastal, aga ei ole täide viidud. Kyoto norm jääb täielikult kättesaamatuks”.

USA, mis 2008. aasta hinnangute järgi asetus viimaseks, liigub aste kõrgemale tänu president Barack Obama uuele kliimapoliitikale.

Ka Venemaad on kritiseeritud süsinikureostuse püsiva tõusu eest alates 1999. aastast. Venemaal puudub ka trendi vastupidiseks muutev kliimapoliitika.

Jaapan ja Itaalia reastusid vastavalt viiendaks ja neljandaks, olles suhteliselt madala emissiooniga inimese kohta.

Saksamaa juhib G8 nimekirja, kohe tema järel on Suurbritannia ja siis Prantsusmaa. Raporti hinnangul suudaksid esikolmiku riigid saavutada 2/3 võrra paremaid tulemusi.

G8 kohtumine leiab aset L´Aquila´s (Itaalias) 8.-10. juulini.

192 ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga (UNFCCC) ühinenud riiki, on eesmärgiks seadnud detsembris Kopenhaagenis teha uue lepingu tegemise, mis seaks värskeid sihte emissiooni ohjeldamiseks.

Kanada nõustus vastavalt Kyoto protokollile vähendama CO2 emissiooni 2012. aastaks 6% allapoole 1990. aasta taset. Aastal 2007 (viimane aasta, mille kohta on andmed saadaval) oli Kanada CO2 emissioon aga 26,2% kõrgem kui 1990. aasta oma.

Allikas: yahoo.com

SB saatkonna logo