Merepõhja rauaga rikastamine atmosfääris CO2 hulga vähendamiseks võib kaasa tuua mürgise planktoni vohamise, kirjutab Jaan-Juhan Oidermaa Fyysika.ee uudistes.

Kanada Lääne-Ontario ülikooli ökoloogi Charles Tricki juhitud töörühma leiud seavad kahtluse alla praeguste plaanide otstarbekuse süsihappegaasi tarbivate organismide kasvu kiirendamisest „See on tõsine näide sellest, et mil me arvame, et teame, mis keskkonnas toimub, me seda siiski tegelikult ei tea. Igas mastaapses läbi viidavas eksperimendis on mingisugune määramatus,“ ütles Trick.

Trick leidis oma kolleegidega Vaikse Ookeani põhjaosast, kus rauaga rikastamine läbi viidi, neurotoksiini domoic-hapet (C15H21NO6 .) Laeval läbi viidud eksperimendid kinnitasid, et raua lisamine põhjustas piirkonnas mürgise planktonite perekonda kuuluva Pseudonitzchia vohamist.

Domoic-hape koguneb koorikloomadesse ning on neid söövate lindude ja imetajate jaoks mürgise toimega, põhjustades näiteks inimestel kooriklooma mürgitust. Nii sunnivad Pseudonitzchia puhangud USA läänerannikul sagedasti koorikloomade kasvatusi kevadel ja suvel oma uksi sulgema. Vetikaõitsemist uurivad teadlased arvates on domoic-hape põhjustanud ka merilõvide surma ning California hullunud lindude juhtumit 1961. aastal. (Sama juhtumit kasutas Alfred Hitchcock inspiratsiooniallikana kultusfilmis „Linnud“)

Pseudonitchia põhjustab neurotoksiinide teket. Pilt: B Bill / NOAA

Pseudonitchzia põhjustab neurotoksiinide teket. Pilt: B Bill / NOAA

Tricki töörühm kogus 2006. ja 2007. aastal mitmeid mereveeproove Lõuna-Alaska katsepaigast erinevatelt sügavustelt. Oma proovides leidsid nad domoic-happe jälgi, millest isoleerisid nad kaks Pseudonitzchia liiki. Seejärel kasvatasid nad planktonit uurimislaeva pardal olevates inkubaatorites, lisades mõningatesse rauda. Viimase tagajärjel suurenes planktonis mürgise toksiini hulk märgatavalt, mida võimendas veelgi vase lisamine. Antud tulemuste põhjal on Trick oma kolleegidega kindel, et massiline ookeanide rauaga rikastamine võib suurendada happe kontsentratsiooni nii palju, et mõjuda ranniku kalavarudele laastavalt.

David Caronit, Lõuna-California merebioloogi tulemused ei üllata: „Enamikes rauaga rikastamise eksperimentides kasvas Pseudonitzschia hulk. On üpris loomulik, et koos sellega leiad sa ka domoic-hapet.

Siiski ei kinnitanud kaks eelnevalt läbi viidud uuringut rauaga rikastatud piirkondades domoic-happe osakaalu kasvu. Tricki sõnul olid aga mõlemal uuringul oma metodoloogilised probleemid: „Neil ei olnud palju võimalusi selle kinnitamiseks, kuna planktoni rakud olid kahjustada saanud.“

Okeanograaf John Martin pakkus merevee rauaga rikastamise välja esmakordselt 1980-ndatel ühe võimaliku süsinikupüüdmise viisina. Alates sellest ajast on läbi viidud mitmeid eksperimente, mis kinnitasid teooriat, et raud põhjustab planktoni õitsengut, mis imeb atmosfäärist CO2. Siiski on viimaste uuringute kohaselt meetodi efektiivsus väiksem, kui selle pooldajad väidavad

Sellest hoolimata on viimasel ajal tekkinud mitmeid firmasid, kes müüvad süsinikukrediite, pakkudes vastutasuks ookeanide rauaga väetamist. Üks firmadest, Planktos, lükkas 2008. aastal oma plaanid kindlasti edasi, ent teine – Climos, jääb veel mõtte suhtes äraootavale seisukohale. „Me peame veel õitsenguid, nii kuntslikke kui ka looduslikke veel lähemalt uurima, mis juhtudel domoic-hapet toodetakse.

Kuigi plaanitavad rauaga rikastamise piirkonnad asuvad kalavarudest kaugel, hoiatab Trick mürgise planktoni kandumise eest uutesse piirkondadesse näiteks kaubalaevade ballastitankides.Allikas:
Nature Carbon-capture scheme could cause toxic blooms (artikkel on ligipääsetav piiratud aja, J.J.O)
Lisaks: