Olete oodatud kolmapäeval, 2. mail kell 12.30 Energia avastuskeskusesse (Põhja pst 29, Tallinn) uuringu "Kulutõhusaimate meetmete leidmiseks kliimapoliitika ja jagatud kohustuse määruse eesmärkide saavutamiseks Eestis" tutvustusele.

  • Kliima
  • 23. aprill 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärkide suunas liikumiseks viidi läbi uuring, et leida võimalik valik kulutõhusaid meetmeid Eesti kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks perioodil 2021-2030. Uuring keskendus kasvuhoonegaaside vähendamisele transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise valdkonnas (sh energiatarbimine hoonetes).

Seminaril tutvustame uuringut ja arutame, millised on võimalikud ökoinnovaatilised lahendused Eesti eesmärkide saavutamiseks.

Päevakava

12.30-13.00 Saabumine, tervituskohv

13.00-13.30 Avasõnad ja uuringu taust - Keskkonnaministeerium

13.30-14.15 Uuringu tutvustus - Olavi Grünvald, Finantsakadeemia finantskonsultant

14.15-15.15 Paneeldiskussioon „Kuidas ja kus uuringu tulemusi kasutada?“

Paneelis osalevad Indrek Gailan (Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja), Kristel Maidre (Maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja), Marek Uusküla (Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja), Meelis Münt (Keskkonnaministeeriumi kliima ja välisõhu asekantsler) ja Timo Tatar (Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja).

Palume seminarile registreeruda siin lingil kuni 29. aprillini 2018.

Uuring valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi koostöös.