Muutuv kliima toob kaasa ohte ja riske, milleks on vaja valmis olla. Uus projekt otsib lahendusi efektiivsemaks kohanemiseks kliimamuutusega kaasnevate mõjudega.

  • Kliima
  • 30. august 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Hiljutised suvised kuumalained Euroopas on näidanud, et kliimamuutusest tingitud ekstreemsed ilmaolud ja sellega kaasnevad kõrvalmõjud ei ole enam abstraktne ja kauge teema, vaid reaalsus. Puutumata ei jää ka meie regioon. Kui kliimamuutusest enam pääsu pole, tuleb sellega kaasnevateks ohtudeks siiski valmis olla.

Euroopa Liidu toel ellu kutsutud projekt CASCADE keskendub kliimamuutusega kohanemisele, mis on  oluline eelkõige kohalikul tasandil. Projekti eesmärk on kliimamuutusega seotud riskide hindamise metodoloogia ja juhendmaterjali väljatöötamine Läänemere piikonna riikide kohalikele omavalitsustele.

Selle raames koostab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus projekti Eesti-poolse partnerina ülevaate kliimamuutusega seotud ohtudest, sealhulgas kaudsetest mõjudest nagu kliimapagulus, haiguste levik või nende protsesside majanduslikud mõjud, mis on vajalik info kliimamuutusega seotud riskide hindamisel Läänemere piirkonnas.

Samuti koondatakse info praegu kehtiva kliimamuutusega kohanemist puudutava poliitilise ja õigusliku raamistiku kohta Läänemerd ümbritsevates riikides. See saab omakorda aluseks täiendavate poliitikasoovituste koostamisel kliimariskidega toimetulekuks.

Lisaks analüüsitakse takistusi, mis kaasnevad kliimamuutusega kohanemisega seotud riskide hindamisel ja maandamisel. „Üks peamisi takistusi Eesti tasandil seisneb selles, et erinevalt Skandinaavia riikidest ei ole Eestis kliimamuutust veel suure probleemina teadvustatud. Seetõttu on see teema jäänud pigem tahaplaanile ja seda ka kohalike omavalitsuste tasandil,“ kommenteeris Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu. „Samas muutub kõik kliimamuutust puudutav aina aktuaalsemaks ning kohalike omavalitsuste  ametnikel on vaja oma teadmisi ja oskusi sellel alal suurendada. CASCADE projektiga tahamegi sellesse protsessi panustada,“ lisas Piirsalu.

CASCADE projekti rahastab Euroopa Liidu humanitaarabi peadirektoraadi alla kuuluv kodanikukaitse mehhanism ja projekt kestab 2021. aastani. Projektis osalevad lisaks Eestile, kus projekti eestvedajaks on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, erinevad päästeteenistused ja õppeasutused Lätist, Soomest, Rootsist, Taanist ja Poolast.

Projektiga saab lähemalt tutvuda kodulehel.